AdSysCo in vogelvlucht

AdSysCo is opgericht door twee mensen die al vanaf de eind jaren 70 betrokken zijn bij het reilen en zeilen van welzijnsinstellingen. Alle ontwikkelingen in de sector vanaf dat tijdstip zijn op de voet gevolgd en uitgebreid met knowhow over de zorg, vrijwilligers en maatschappelijke dienstverlening.

Vooral de combinatie van kennis van de sector met kennis over techniek en software maakt AdSysCo tot een sterke partner in informatisering met kwaliteit met als motto:

‘eerst organiseren, dan automatiseren’

Advies  (AdSysCo)
Onze adviseurs zijn in staat u te adviseren en te ondersteunen bij alle mogelijke vraagstukken die met het ‘organiseren’ te maken hebben.

Systemen  (AdSysCo)
Met RegiCare realiseert u een integraal bedrijfssoftware pakket dat aansluit bij uw organisatiedoelstellingen, kernactiviteiten en bedrijfsprocessen.

Consultancy  (AdSysCo)
Onze consultants staan klaar om u te helpen met het ‘automatiseren’. Zij implementeren samen met u en uw medewerkers de software in uw organisatie. Zij instrueren en trainen de gebruikers en helpen bij het opstellen van de procedures voor het gebruik in uw organisatie.

 

RegiCare – geïntegreerde software

RegiCare is de verzamelnaam van de softwaremodules van AdSysCo waarbij de ERP gedachte en eenmalige vastlegging als grondslag dienen.

Mogelijke oplossingen:

  • Beheer van en communicatie met relaties (deelnemers, netwerkpartners, vrijwilligers).
  • Beheer van activiteiten (deelname, financiën, etc.).
  • Volgsysteem voor personen en groepen beheer. Registratie van cliëntdossiers, casussen, trajecten en contacten, Mantelzorg en Vrijwilligerscentrale met vacaturebank.
  • Personeel beheer en verzuimregistratie.
  • Tijdsregistratie, tijdsplanning en prestatie.
  • Financieel beheer (vastleggen van kasboekingen, journaalposten, facturen, betalingen aan docenten en vrijwilligers en salarissen.
  • Publicatie aanbod, digitaal (online) inschrijven en intranetvoorziening.
  • Vrijwilligers vacaturebank middels Hulp in je Buurt

 

Bijeenkomsten

Congres ‘Het wijkteam onder de loep’ op dinsdag 23 mei 2017
AdSysCo staat op dit congres met een stand en heeft een speciale ‘lunchsessie’ om 13.00 uur met als onderwerp:

KRACHTIG COMMUNICEREN

Sociale wijkteams hebben zich in korte tijd een onmisbare plek in de samenleving verworven. Zij pakken veel problemen aan of weten ze juist te voorkomen door tijdig in te grijpen of mensen op het juiste spoor te plaatsen.

Krachtig communiceren is noodzakelijk om krachtige resultaten te boeken. Beschikken over de juiste gegevens en deze makkelijk kunnen delen met collega’s en partners is een randvoorwaarde voor een goed functionerend sociaal wijkteam.

AdSysCo maakt dit waar. Tijdens het jaarcongres “De kracht van het Sociale Wijkteam” laten we zien hoe we dat doen en wat de resultaten zijn.