Kenniscentrum op het gebied van zorg, welzijn, bedrijfsprocessen en software


Al meer dan 25 jaar leveren wij met onze RegiCare productlijn de software die uw organisatie nodig heeft om de dienstverlening aan uw klanten en de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie optimaal uit te kunnen voeren.

Klantvriendelijke communicatie, efficiënte en transparante bedrijfsvoering, adequate ondersteuning van uw dienstverlening, up to date informatie over de productie, professionele rapportage en verantwoording, het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. Dit alles en meer wordt ondersteund door de software van de RegiCare productlijn.  

Onze klanten zijn maatschappelijke ondernemingen zoals (brede) welzijnsinstellingen, organisaties voor peuterspeelzaalwerk, instellingen maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening, welzijn ouderen, organisaties die mensen ondersteunen met lichamelijke beperkingen (zoals MEE), instellingen voor jongerenwerk, opbouwwerk, steunpunten vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk, mantelzorg, vrijwilligersorganisaties zoals vrijwillige thuishulp, buddyzorg en maatjesprojecten, zorginstellingen en gemeenten.

Waarom onze klanten graag met de software van RegiCare werken?

  •   Gebruikersvriendelijke en toekomstbestendige software
  •   Flexibele inrichting van de software op alle niveaus en locaties
  •   Standaard software die op maat van iedere organisatie wordt ingericht
  •   Voldoet aan specifieke eisen die organisaties voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening stellen
  •   Integraal bedrijfssoftware die zowel in het geheel als modulair te gebruiken is  
  •   Maximale ondersteuning door de medewerkers van AdSysCo

 

Inmiddels werken landelijk vele maatschappelijke ondernemingen en zorginstellingen met onze oplossingen en heeft RegiCare ruim 20% marktaandeel binnen deze sector.

Gecertificeerd door de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening volgt AdSysCo de ontwikkelingen in de sector op de voet en vertaalt deze steeds in haar producten. Het Landelijk informatiemodel maatschappelijke dienstverlening (Benchmark Madi) wordt volledig ondersteund door onze software voor cliëntvolgsystemen. RegiCare sluit aan bij de landelijke welzijnsdoelen, de prestatievelden van de Wmo en ondersteunt de productbeschrijvingen WILL en TRILL. Benchmarking is daarmee voor u binnen handbereik.

Gecertificeerde experts
Onze waarmerken en certificeringen

Gecertificeerd door MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

AdSysCo bv
Postadres
Postbus 407
2100 AK  Heemstede
KvK nr.: 34194247


Bezoekadres
Industrieweg 4d
2102 LH  Heemstede
Plan uw route


Contact
023 5273377
023 5273386