Kenniscentrum op het gebied van zorg, welzijn, bedrijfsprocessen en software

Op de volgende data organiseert AdSysCo bijeenkomsten voor Zorg en Welzijn.
Klik hier voor meer informatie


Onze klantendag is dit jaar op dinsdag 12 april 2016 in Houten. Klik hier voor onze klantendagwebsite.


Al meer dan 25 jaar leveren wij, vanuit ons kenniscentrum, de software (RegiCare) die uw organisatie nodig heeft om de dienstverlening aan uw klanten en de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie optimaal uit te kunnen voeren.

Klantvriendelijke communicatie, efficiënte en transparante bedrijfsvoering, adequate ondersteuning van uw dienstverlening, up to date informatie over de productie, professionele rapportage en verantwoording en het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. Dit alles en meer wordt ondersteund door de software van de RegiCare productlijn.

Onze klanten zijn maatschappelijke ondernemingen zoals zorginstellingen, (brede) welzijnsinstellingen, instellingen voor maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening, jongerenwerk, opbouwwerk, welzijn ouderen en gemeenten. Daarnaast ook organisaties die mensen ondersteunen met een beperking (zoals MEE). Verder steunpunten voor vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk, mantelzorg, vrijwillige thuishulp, buddyzorg en maatjesprojecten. Halt Nederland behoort ook tot onze klanten.

Waarom onze klanten graag met de software van RegiCare werken?

  •   Gebruikersvriendelijke en toekomstbestendige software
  •   Flexibele inrichting van de software op alle niveaus en locaties
  •   Standaard software die op maat van iedere organisatie wordt ingericht
  •   Te leveren vanuit het AdsysCo datacenter. Altijd en overal beschikbaar
  •   Voldoet aan specifieke eisen die aan genoemde sectoren gerelateerd zijn
  •   Integraal bedrijfssoftware die zowel in het geheel als modulair te gebruiken is  
  •   Maximale ondersteuning door de medewerkers van AdSysCo


Inmiddels werken landelijk vele maatschappelijke ondernemingen en zorginstellingen met onze oplossingen en heeft RegiCare ruim 20% marktaandeel binnen deze sector.

Gecertificeerd door de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening volgt AdSysCo de ontwikkelingen in de sector op de voet en vertaalt deze steeds in haar producten. Het Landelijk informatiemodel maatschappelijke dienstverlening (Benchmark Madi) wordt volledig ondersteund door onze software voor cliëntvolgsystemen. RegiCare sluit aan bij de huidige transities, de landelijke welzijnsdoelen en de prestatievelden van de Wmo.


Gecertificeerde experts
Onze waarmerken en certificeringen

Gecertificeerd door MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

AdSysCo bv
Postadres
Postbus 407
2100 AK  Heemstede
KvK nr.: 34194247


Bezoekadres
Industrieweg 4d
2102 LH  Heemstede
Plan uw route


Contact
023 5273377
023 5273386