Klantendag AdSysCo 2018

De inschrijving voor de AdSysCo-klantendag is geopend. Deze dag is bedoeld om in een ontspannen ambiance inspiratie op te doen rondom het thema “Zorg & Welzijn 2020: een hele onderneming”. Het ondernemerschap in het sociaal domein staat die dag centraal. Wat is ondernemerschap en hoe kun je dat vorm geven? Wat is te leren vanuit de dienstenmarketing in het bedrijfsleven? En wat is te leren van de drie praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd.
Daarnaast is er volop gelegenheid om uw collega’s van andere organisaties weer eens te spreken, almede de medewerkers van AdSysCo.
Voor het programma van de AdSysCo klantendag 2018: zie http://klantendagadsysco.nl/#programma.