AdSysCo / Pro-Feel klantendag 2018

Op 3 april vindt de AdSysCo/Pro-Feel klantendag plaats. Het thema dit jaar is: “Zorg & en Welzijn 2020: een hele onderneming”.
De reden dat dit thema aan de orde is ligt in het feit dat het sociale domein enorm in beweging is: de burger in regie, van aanbod- naar vraaggericht, van organiseren naar faciliteren, van teamgericht naar wijkgericht, van budget-gestuurd naar prestatie-gestuurd. Het zijn inmiddels bekende tendensen waar iedereen mee te maken heeft en die leiden tot nieuwe kansen, nieuwe diensten, nieuwe werkwijzen en nieuwe spelers. Zoals het altijd was, blijft het zeker niet.

Iedere organisatie in dit domein zal zich de vraag stellen “waarom zijn wij op deze wereld?” en zal daar een onderscheidend antwoord op geven. Vandaaruit kunnen klantgroepen, producten en diensten worden bepaald alsmede de benodigde competenties (mensen, middelen, methoden). Veel meer dan tot nu toe zal de organisatie zich onderscheidend opstellen in hetgeen zij voor de externe omgeving (de “frontoffice”) betekent. Pro-Feel richt zich met haar dienstverlening vooral op de ontwikkeling van een onderscheidende “front-office”.

Tegelijk zullen interne werkprocessen (de “backoffice”) eenduidiger en strakker worden georganiseerd. Overal opnieuw het backoffice-wiel uitvinden is niet van deze tijd, gebruik maken van de “best practices” juist wel. Dit geldt ook voor de informatievoorziening en ICT in de sector: zoals dát altijd was, blijft het zeker niet. RegiCare baseert zich dan ook op die “best practices” en zal in de komende jaren steeds meer de uniformiteit zoeken in plaats van verschillen mogelijk maken. Het onderscheidend vermogen zit immers aan de front-office, dus daar moet de energie naar toe.

Als we spreken over “Zorg en Welzijn 2020: een hele onderneming” dan zal er veel creatieve, onderscheidende energie richting de frontoffice-organisatie gaan. Tegelijk zal de backoffice-organisatie eenduidiger, strakker, sneller en beter worden. Ook dat is een hele onderneming.
Voor het programma van de klantendag 2018 zie hier .

Beperkte telefonische bereikbaar op 9 maart

Wegens werkzaamheden aan onze telefooncentrale zal AdSysCo vrijdag 9 maart minder goed telefonisch bereikbaar zijn. Dit zal vooral in de ochtenduren tot enige hinder kunnen leiden, waarvoor onze excuses.
De telefonische bereikbaar na deze werkzaamheden zal echter aanzienlijk beter zijn.