Klantendag AdSysCo & Pro-Feel – adsysco.nl
Klantendag AdSysCo & Pro-Feel
31 maart 2020

Preventie vs. Effectiviteit!

Dit jaar staat de Klantendag van AdSysCo en Pro-Feel in het teken van preventie en effecten binnen het welzijnsdomein; thema’s die steeds belangrijker worden. Preventie omdat voorkomen beter is dan genezen, maar ook om de toenemende druk op de zorgbudgetten te verminderen. Effectiviteit omdat de sector vooral draait op publiek geld dat goed besteed moet worden. We gaan op deze dag graag met u in gesprek hoe het mooie en belangrijke werk van onze sector vanuit data zichtbaar en tastbaar kan worden.

Nagenoeg iedereen in onze sector ervaart nu (wederom) de druk van bezuinigingen op welzijnsbudgetten. Subsidies zijn niet vanzelfsprekend en opdrachtgevers hechten steeds meer aan effectieve inzet van middelen. Helaas is het effect van preventief werk niet makkelijk aantoonbaar. Preventieve maatregelen bereiken weliswaar een grote groep, maar het resultaat is ook afhankelijk van vele vaak moeilijk te beïnvloeden variabelen. Zo lijkt het effectiviteitsdenken de preventieve maatregelen in het welzijnsdomein in een houdgreep te hebben. Dit kan de verklaring kan zijn dat het preventieve welzijnswerk onderwerp van bezuinigingen is.

Tijdens de klantendag willen we deze houdgreep uiteenrafelen en “ontsnappingsroutes” ontdekken. Dat doen we in het volgende programma:

  • Plenaire lezing “Preventiefinanciering is bijzonder ingewikkeld!” door zorgeconoom Xander Koolman (VU, NZa, e.a.)
  • Twee parallelsessies:
    Lex Staal (Sociaal Werk Nederland) over “effectmetingen en benchmarking”.
    Anita Keita (Versa Welzijn) over “effectmetingen: de zin en onzin in de echte leefwereld”
  • Een prikkelende plenaire discussie met Eric Balemans (wethouder Wijk bij Duurstede) over de argumenten die bij financieringsaanvragen echt houtsnijden.

Dit jaar komen we bijeen in Mereveld nabij Utrecht, een mooie locatie in het groen. Mereveld is goed bereikbaar per auto. Wordt er gebruik gemaakt van de trein dan zorgen wij voor vervoer van Station Utrecht Lunetten naar Mereveld (en weer terug). We starten aan het begin van de middag en het programma loopt over in een plezierig diner. 

Bent u geinteresseerd? Vraag meer info aan via info@adsysco.nl.