Software voor de zorg en welzijn

IT's better

WelzijnWaard.nl

WelzijnWaard.nl openingstijden : ma – zo: 24 uur per dag

De openingstijden van de welzijnsorganisatie Welzijn Waard zijn sinds 1 januari verruimd naar 24 uur per dag. Inwoners van de gemeente Waard kunnen er dus altijd terecht voor informatie en advies. De kantooruren van Welzijn Waard zijn hetzelfde gebleven en de formatie van 34 medewerkers is onveranderd krap. Toch kon de stap naar 24/7 dienstverlening worden gemaakt door online-mogelijkheden op te nemen in het programma van Welzijn Waard. Op belangrijke onderwerpen van welzijn, zoals ouder worden, mentale gezondheid, mantelzorg, jongeren, opvoeding en vrijwillige inzet, is een mooie waaier aan online-oplossingen beschikbaar op welzijnwaard.nl. Oplossingen die inwoners, al dan niet anoniem, kunnen gebruiken en waarmee zij beter zicht krijgen op specifieke problematieken waarmee zij zitten.

Website Welzijn Waard

Er wordt inmiddels veel gebruik gemaakt van deze service, maar dat ging niet vanzelf. De introductie van deze nieuwe dienstverlening is nauwkeurig voorbereid. Professionals zijn intensief begeleid in het gebruik van de nieuwe tools, werkprocessen zijn waar nodig aangepast en de nieuwe informatiestromen zijn verankerd in RegiCare. Het aantal online-oplossingen is geleidelijk uitgebreid. Elke maand is er eentje bijgekomen. In de lokale krant WaardNieuws is veel aandacht besteed aan de nieuwe dienstverleningsvorm. Inwoners kregen allemaal een eigen portaal op welzijnwaard.nl waardoor er een goed beveiligde digitale verbinding met hen ontstond. Steeds meer mensen maken daar nu gebruik van, gewoon omdat het er is en er veel gebeurt. Menselijke nieuwsgierigheid doet de rest.

De gemeente kwam over de brug met extra structurele subsidie. “Als preventie hoog op de agenda staat moet dat ook worden vertaald naar budgettaire mogelijkheden”, aldus de directeur-bestuurder van Welzijn Waard, en zij kreeg gelijk. Met de wethouder zijn doelstellingen afgesproken, die zijn vertaald naar vijf KPI’s. De hele organisatie kent deze en de voortgang op deze KPI’s staat elke eerste maandag van de maand op het scherm van alle professionals en die van de wethouder. Maandelijks is er met de verschillende teams overleg over de voortgang en elk kwartaal is er een gesprek met de gemeente.

24/7 met RegiCare

Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn, daar in Waard, maar het kan! Her en der in het land zijn duidelijke bewegingen te signaleren naar 24/7 beschikbaarheid van welzijn. AdSysCo ontwikkelt zich mee en maakt het mogelijk om met ons online registratiesysteem RegiCare altijd een open deur te hebben.

Op 27 maart laten we je graag zien hoe Welzijn Waard dat heeft opgelost. Geef je hier op en je ontvangt een uitnodiging voor een rondleiding.

IT's better!
24/7 Welzijn Waard

Wil je een kijkje nemen bij Welzijn Waard? Geef je dan op voor de digitale rondleiding door gemeente Waard via onderstaande link. 

Welzijn op Recept