AdSysCo en Nationaal Ouderenfonds participeren in Pharaon: Pilots voor gezond en actief ouder worden - adsysco.nl
AdSysCo en Nationaal Ouderenfonds participeren in Pharaon:
Pilots voor gezond en actief ouder worden

28 januari 2020

AdSysCo en het Nationaal Ouderenfonds zijn partners van Pharaon: een internationaal proefproject ter bevordering van gezond en actief ouder worden. Op deze manier worden de uitdagingen van een vergrijzende bevolking met succes aangegaan.

Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing) is een innovatie activiteit die gefinancierd wordt door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Bij dit grootschalige proefproject zijn partners uit 12 Europese landen betrokken en is het de bedoeling om te komen tot een slim en actief leven voor de vergrijzende bevolking van Europa.

Pharaon zal een reeks zeer aanpasbare interoperabele open platforms creëren, die geavanceerde diensten, apparaten en instrumenten zullen integreren, waaronder Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotica, cloud computing, smart wearables, big data en intelligente analyses. Deze oplossingen zullen op grote schaal worden getest en gevalideerd, met als doel tegemoet te komen aan de behoeften van oudere volwassenen en de onafhankelijkheid, veiligheid en mogelijkheden van deze mensen te vergroten naarmate zij ouder worden.

"onafhankelijkheid, veiligheid en mogelijkheden van ouderen vergroten"

Pharaon zal de Europese industrie en beleidsmakers ondersteunen om de uitdagingen van een vergrijzende bevolking met succes aan te gaan. Daarnaast zal het zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen actoren uit verschillende sectoren om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde platforms voldoen aan de behoeften van oudere volwassenen en formele en informele zorgverleners. Tegelijkertijd biedt Pharaon mogelijkheden voor aanbieders van digitale hulpmiddelen om hun apparaten, systemen en apparatuur in te zetten voor de ondersteuning van een grotere oudere bevolking.

De Pharaon-partners bijeen tijdens de eerste plenaire vergadering in het Piaggio Museum te Pontedera (IT), januari 2020.

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking van 41 organisaties, geleid door SSSA (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, gevestigd in Pisa, Italië) en zal 48 maanden duren (van december 2019 tot november 2023). Pharaon hanteert een gebruikersgerichte aanpak en zal verschillende digitale oplossingen testen in 6 verschillende pilots in 5 landen: Italië, Spanje (Murcia en Andalusië), Nederland, Slovenië en Portugal.

Tot de partners van Pharaon behoren grote, middelgrote en kleine ondernemingen, onderzoeksorganisaties, universiteiten, autoriteiten op het gebied van de gezondheidszorg, openbare en particuliere aanbieders van gezondheidsdiensten, sociale organisaties, gezondheidsinstellingen en normalisatie-instellingen. Met een investering van ongeveer 21 miljoen euro heeft Pharaon de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de agenda van de Europese Unie op het gebied van actief en gezond ouder worden.

Pharaon-partners komen uit Italië, Spanje, Portugal, Nederland, Slovenië, Kroatië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk en Estland.