Digitale hulpverlening moet op de menukaart - adsysco.nl
Digitale hulpverlening moet op de menukaart

8 april 2021

Kan digitale hulpverlening de toenemende vraag naar welzijn ondervangen? Samen met Rob Hartings en Jan Hoefsloot verkennen we de mogelijkheden van online dienstverlening

Tijdens de online Relatiedag van AdSysCo op 13 april 2021 verkennen we de grenzen tussen welzijn en zorg. Naarmate de grenzen tussen welzijn en zorg zich meer openen zullen meer mensen bij welzijnsorganisaties aankloppen voor hulp en aandacht. Naar verwachting gaat het dan om grote aantallen mensen voor wie welzijn een beter recept is dan zorg. Daarnaast zullen de welzijnsactiviteiten toenemen omdat het nut van preventie steeds sterker wordt ervaren en welzijn hierin een belangrijke rol speelt. De vraag naar welzijnsdiensten neemt dus toe en moet opnieuw georganiseerd worden. Budgetten om de personeelscapaciteit navenant te vergroten zijn er niet -integendeel zelfs: er wordt weer gekort- en de vraag kan gesteld worden of dat de goede oplossing. Kan het niet anders?

Digitale hulpverlening

Met die vraag zijn zeven welzijnsorganisaties onder de naam BEB aan de slag gegaan. BEB staat voor Blended, Effectmeting en Benchmark. De BEB-groep is bezig met de vraag hoe we de capaciteit van welzijn kunnen vergroten en gelijktijdig de kwaliteit van dienstverlening op een hoger niveau brengen waardoor de impact van welzijn duidelijker wordt. Rob Hartings, bestuurder van MEE & de Wering (actief in Noord Holland Noord) en Jan Hoefsloot, voorheen bestuurder van DOCK, hier in de rol van projectleider, zijn de trekkers van dit gezelschap. De groep wil in de komende jaren het welzijnswerk blended (een mix van on- en offline dienstverlening) kunnen aanbieden. Praktisch betekent dit dat een groot aantal welzijnsthema’s geconcretiseerd wordt naar instrumenten die mensen kunnen gebruiken, al dan niet met ondersteuning van welzijnswerkers. Het zijn bijvoorbeeld digitale tests en oefeningen die op verschillende thema’s en op bepaalde momenten van de “klantreis” ingezet kunnen worden. Videobellen (door Corona reeds gemeengoed geworden) en leren van elkaar in groepen van lotgenoten of tijdens cursussen en webinars. 

De keuze voor digitale instrumenten is welbewust. Welzijn moet immers aansluiten op de behoeften, het zoekgedrag en taal van mensen anno 2021 en dat is óók digitaal. Digitale hulpverlening moet dus op de menukaart staan om grote groepen mensen te bereiken. Daarnaast heeft een digitaal instrument het voordeel dat het ingezet kan worden zonder dat direct personeel nodig is. De capaciteit van de welzijnsorganisatie wordt dus in één klap enorm vergroot. Dit betekent overigens ook dat welzijn vaker mensen zal helpen die zij niet bij naam en toenaam kent. Als de website antwoord biedt aan een overbelaste moeder van drie pubers die thuis online school hebben, dan is de hulpverlening aan deze vrouw digitaal, anoniem én effectief.

Het doel van de groep is niet om op de verschillende thema’s een modelwerkwijze te ontwikkelen, maar wel om gezamenlijk te ontdekken welke instrumenten effectief zijn en waarom. Door als groep samen te werken wordt de ontwikkeling van het aantal klantreizen en de toepassingen ervan in het veld versneld, het leereffect vergroot en de kosten gedeeld. Naarmate de groep groeit, hetgeen nadrukkelijk de bedoeling is, wordt dit vliegwieleffect groter. Voor het onderzoeksdeel van het programma wordt Hogeschool InHolland gevraagd mee te werken.

Relatiedag op 13 april 2021

Tijdens de Relatiedag van AdSysCo op 13 april 2021 spreekt Piet-Hein Peeters met Rob Hartings en Piet de Groot over de noodzaak de capaciteit van welzijn drastisch te vergroten en te verduurzamen en laten we zien hoe RegiCare hierin faciliteert. Bekijk het volledige programma op de website van AdSysCo en meld u aan via de volgende link. U bent van harte welkom.