Zorg en welzijn in de praktijk - adsysco.nl
Zorg en welzijn in de praktijk

1 april 2021

De dagelijkse praktijk van samenwerkingen tussen zorg en welzijn

Tijdens de online Relatiedag van AdSysCo op 13 april 2021 gaan we de open grenzen tussen welzijn en zorg verkennen. Daarvoor gaan we ook in gesprek met Sjef van der Klein: sociaal werker van het jaar 2018. Als sociaal werker bij Contour de Twern staat Sjef dagelijks “met de poten in de klei.” Daarom neemt hij ons tijdens de Relatiedag mee in de dagelijkse praktijk van samenwerkingen tussen zorg en welzijn.

Schotten tussen welzijn en zorg

Hoewel we open grenzen tussen welzijn en zorg ambiëren, laat Sjef zien dat er in de realiteit veel schotten zijn die welzijn en zorg van elkaar scheiden. Deze schotten worden vaak veroorzaakt door problemen met communicatie, financiering en borging.

Zo geeft Sjef aan dat verschillen in communicatie tussen zorg en welzijn moeilijkheden veroorzaken bij de open grenzen. Hij vergelijkt het met een vakantie in Frankrijk en je spreekt de taal niet. Ook in welzijn en zorg is er sprake van verschillende talen, je werkt namelijk met verschillende kaders. Slimme IT-oplossingen kunnen helpen om de communicatieverschillen te overbruggen. Sjef geeft de app Siilo als voorbeeld; via de app kunnen huisartsen eenvoudig en veilig communiceren met sociaal werkers over cliënten die van zorg doorverwezen worden naar welzijn.

Naast communicatie, zorgt de financiering ook voor moeilijkheden binnen de samenwerking tussen zorg en welzijn. Momenteel gaat financiering grotendeels naar zorg-activiteiten, waardoor er weinig geld beschikbaar is voor belangrijk, veelal preventief welzijnswerk. Alvorens cliënten op grote schaal door de zorg doorverwezen kunnen worden naar welzijn, moet hiervoor financiering beschikbaar zijn. Sjef benadrukt daarom dat de mens en haar behoeftes weer leidend moeten zijn in de financiering van zorg- en welzijnswerk. 

Als laatst geeft Sjef aan dat de open grenzen tussen zorg en welzijn niet goed geborgd zijn. Hoewel er genoeg goede voorbeelden zijn van samenwerkingen tussen zorg en welzijn, is het maar de vraag of die behouden blijven. Zo is het succes van het concept ‘Welzijn op Recept’ momenteel nog sterk afhankelijk van individuele kartrekkers. Sjef roept ons dus op om samen afspraken te gaan maken, om zo zorg en welzijn concreet te verbinden.

Relatiedag op 13 april 2021

Tijdens de Relatiedag gaan we dieper in op de waardevolle inzichten van Sjef. Kom op 13 april samen met ons bruggen bouwen in het sociaal domein. Bekijk het volledige programma op de website van AdSysCo en meld u aan via de volgende link. U bent van harte welkom.