Eerste effectmetingen MEE Toekomstcoach – adsysco.nl
Eerste effectmetingen MEE Toekomstcoach

20 december 2019

Figuur 1. Groei in het cijfer dat deelnemers hun participatie in de maatschappij geven tussen het moment van aanmelding en afsluiting

MEE Toekomstcoach

Deze week presenteerde AdSysCo de eerste resultaten van de pilot Toekomstcoach van MEE. Dit programma is gericht op het voorkomen van uit- en terugval van kwetsbare jongeren. Inmiddels zijn 92 jongeren in het programma opgenomen waarbij zij ondersteund worden op verschillende gebieden. De drie belangrijkste terreinen waarop deelnemers ondersteuning krijgen zijn ‘Werk & Opleiding’, ‘Financiën’ en ‘Maatschappelijke participatie’.

Effectmetingen

Gedurende het begeleidingstraject beoordelen deelnemers op verschillende momenten de door hen ervaren effecten aan de hand van erkende vragenlijsten. Hoewel nog niet alle deelnemers hun begeleiding hebben afgerond én nog niet alle metingen zijn uitgevoerd, hebben we al een eerste beeld van de resultaten. Bijvoorbeeld het cijfer dat deelnemers geven aan de mate waarin ze meedoen in de samenleving (figuur 1) en de effecten op de zelfredzaamheid van deelnemers m.b.t. financiën. De resultaten laten tot nu toe zien dat de tevredenheid hierover gaandeweg het traject toe neemt.

Rapportages & benchmarking

De gegevens van alle casussen worden telkens op dezelfde wijze vastgelegd zodat analyses en rapportages mogelijk worden en effecten eenduidig zichtbaar worden. Naarmate er meer casussen en metingen worden vastgelegd, groeit de hoeveelheid data en daarmee de inzichten die we hier uit kunnen halen. Zo kunnen we steeds beter trends ontdekken en wordt benchmarking mogelijk.

De pilot Toekomstcoach loopt tot 1 mei 2020 en dan worden de effectmetingen afgerond. Vooralsnog zijn de resultaten bemoedigend.

Figuur 2. Groei in de zelfredzaamheid van deelnemers op het gebied van Financiën, Werk & Opleiding, en Maatschappelijke Participatie tussen het moment van aanmelding en afsluiting