MÁÁK EEN KANS. - adsysco.nl
MÁÁK EEN KANS.

28 september 2020

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns

- PietPraat -

zaken binnen het sociaal domein

Kostenreductie binnen zorg en welzijn

In mijn vorige blog “Het is zo duur, qua geld” hield ik een pleidooi dat de ICT, mits weloverwogen ingezet, een kritische succesfactor is. Maar op enig moment moeten er rekeningen worden betaald vanuit een veelal beperkt budget. “Weloverwogen” betekent ook dat gekeken wordt naar de financiële gevolgen. Kostenreductie is niet het primaire doel van ICT, maar in de budgettaire afweging niet onbelangrijk. Daar wil ik het met u over hebben.

Die financiële gevolgen reiken verder dan enkel de nota’s die de leverancier u stuurt. Het betreft vooral de reductie van vaak verborgen kosten en die kunnen fors oplopen. Het budget van welzijnsorganisaties wordt voornamelijk besteed aan personele kosten en die vertalen zich naar de tijdsbesteding in de gehele organisatie. Serieuze tijdsbesparingen zijn dus serieuze kostenbesparingen en de ICT biedt daartoe serieuze mogelijkheden. Ik noem er enkele.

  • Facturering van deelnemersbijdragen is een tijdrovend proces vol foutkansen, dat geheel geautomatiseerd kan worden, inclusief de koppeling naar de financiële administratie.

  • Het beheer van activiteiten op één plek en gebruik van slimme koppelingen met de website voorkomt dubbelwerk en foutkansen.

  • Verwijzingen van een client naar andere zorgverleners kunnen geautomatiseerd worden overgenomen zonder tussenkomst van kostbare tussenpersonen. Eentonig overtypwerk vervalt.

  • Met een koppeling op de Basisregistratie Personen rollen alle relevante persoonsgegevens automatisch in uw registratie. Ook dit bespaart eentonig werk en reduceert foutkansen.

AdSysCo TuimelTekst afbeelding

De genoemde voordelen komen niet zomaar uit de lucht vallen als je een computer aanzet of een softwareprogramma koopt. De kans op deze voordelen moet je maken! Ze vergen een herinrichting van werkprocessen om indirecte tijd te reduceren ten gunste van de primaire processen, waar het de organisatie om te doen is. Als dát doel is geformuleerd en voor iedereen duidelijk is, kan ICT intensiever en creatiever worden gebruikt. Ik sprak hierover ook in de PietPraat “ICT en de Notenkraker”.

Dit gezegd hebbende durf ik de stelling aan dat de financiële gevolgen van ICT-toepassingen – óók in welzijnsorganisaties- pas “weloverwogen” zijn als deze voortkomen uit een heldere strategie, missie en doelstelling en zichtbaar worden in de operationele werkprocessen. Máák een kans!