MEE-pilot Toekomstcoach succesvol afgerond - adsysco.nl
MEE-pilot Toekomstcoach succesvol afgerond

8 december 2020

150 kwetsbare jongeren goed op weg geholpen

In het voorjaar 2018 startte MEE  het project Toekomstcoach om kwetsbare jongeren te begeleiden naar het volwassen leven. Met een preventieve aanpak werd ingezet op het voorkomen van  schooluitval, het verbeteren van de maatschappelijke positie en het versterken van de zelfredzaamheid.

Het project werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken, diverse praktijkscholen, het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en gemeenten. AdSysCo heeft dit project gesponsord door de registratieprogrammatuur (RegiCare) beschikbaar te stellen. De Toekomstcoach is immers een innoverend maatschappelijk project, waar wij graag ons steentje aan bijdragen. De Toekomstcoach is een speciale vorm van clientondersteuning voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar, met name scholieren die dreigen uit te vallen, jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk of geen baan en/of opleiding hebben. Het programma is erop gericht om hen toch actief mee te laten doen met de maatschappij en een eigen toekomst op te bouwen. De Toekomstcoach blijft betrokken bij de cliënt, ook al is de hulpvraag opgelost. Deze nazorg is cruciaal gebleken voor een blijvend succes en zo wordt de draaideurproblematiek voorkomen. 

Tot mei 2020 zijn 150 Toekomstcoach-trajecten gestart en de effecten daarvan zijn systematisch vastgelegd. Elk traject kende vier metingen waardoor de ontwikkeling van de cliënt goed in beeld kwam. Uit de rapportages is gebleken dat veel jongeren op tenminste twee leefgebieden goed vooruitgingen. Ook de verwachte maatschappelijke kosten en baten om de preventieve waarde te kunnen meten zijn in de effectmetingen meegenomen.

Voor de clientregistratie van de Toekomstcoach werd RegiMaDi gebruikt, onderdeel van RegiCare. In RegiMaDi is een aparte werksoort Toekomstcoach gemaakt, inclusief gebruikte effectmetingen. Doordat voor alle MEE organisatie de inrichting exact hetzelfde is én afspraken over gelijke registratie kon er over alle MEE organisaties heen vergelijkingen en analyses gedaan worden: de kracht van eenduidige werkwijze en standaardisatie!

AdSysCo is een ICT-dienstverlener met een groot hart voor zorg en welzijn. Wij kennen de inhoud van het werk en de techniek als onze broekzak en innoveren doorlopend op beide terreinen. Zo ondersteunen wij de inspanningen van professionals en vrijwilligers voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen en waar mensen hun leven weer in eigen hand kunnen nemen.