Nieuws – adsysco.nl
Nieuws

Impact van welzijn moet beter zichtbaar worden

9 januari 2020

De impact van welzijn, gedefinieerd als het resultaat van “effect” en “bereik”, is moeilijk vast te stellen. Er zijn immers veel variabelen die buiten het bereik van welzijn liggen, maar die de impact wel bepalen. Hoe kan welzijn hier nu mee omgaan?

Eerste effectmetingen MEE Toekomstcoach

Deze week presenteerde AdSysCo de eerste resultaten van de pilot Toekomstcoach van MEE. Dit programma is gericht op het voorkomen van uit- en terugval van kwetsbare jongeren. De pilot Toekomstcoach loopt tot 1 mei 2020 en dan worden de effectmetingen afgerond. Vooralsnog zijn de resultaten bemoedigend.

Klantendag AdSysCo

31 maart 2020

Een sterke revival van het preventieve welzijnswerk is steeds vaker onderwerp van gesprek. Tegelijk zien we dat de welzijnsbudgetten onder druk staan én dat de zorgkosten exploderen. Zie daar de spagaat: hoge zorgkosten nopen tot meer preventie maar daar is onvoldoende geld voor vanwege de hoge zorgkosten. Deze spagaat staat centraal tijdens de volgende Klantendag van AdSysCo.

Blended dienstverlening via de website

Blended dienstverlening betekent vrij vertaald dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Oftewel de dienstverlening kan via meerdere kanalen, dienstverleners en methoden verlopen. Een belangrijk nieuw kanaal waarlangs de dienstverlening plaatsvindt is de website van de welzijnsorganisatie.

Enthousiasme alom tijdens de ANWB AutoMaatje coördinatorendag

Voor de tweede keer kwamen afgelopen donderdag alle coördinatoren van ANWB AutoMaatje bij elkaar in het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag.

‘Laten zien wat ze wél kunnen’

AdSysCo was aanwezig bij de eerste editie van ‘Kunst met een grote G’ – hét evenement voor G-niaal talent. Tijdens deze avond speelden mensen met een beperking de hoofdrol en toonden zij hun talenten.

Nieuwe locaties van ANWB AutoMaatje

Sinds de zomer is ANWB AutoMaatje gestart in zeven nieuwe gemeenten. Inwoners van deze gemeenten kunnen nu ook gebruik maken deze maatschappelijke vervoersservice van en voor vrijwilligers.

Van meer walletjes eten is helemaal goed

Recent bezocht ik een welzijnsinstelling die al jaren volledig wordt gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de gedachte lokaal welzijn lokaal te organiseren is dat volledig begrijpelijk. De politiek is echter wispelturig, zeker tegenwoordig, en het lokaal organiseren van lokaal welzijn is daarmee niet vanzelfsprekend. Het tij kan zomaar keren. Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties die hun opdrachten vanuit aanbestedingsprocedures krijgen. Is de opdracht beëindigd, dan is het de vraag of er weer nieuw werk komt.

Vrijwilligers van de Toekomst

21 november 2019

De pragmatische burger en daarmee ook ‘de nieuwe vrijwilliger’ is in opkomst. Overal stappen vrijwilligers naar voren om hun omgeving te verbeteren. In 2060 is de verwachting dat ongeveer de helft van alle burgers de pragmatische burgerschapsstijl hebben. Deze burgers willen zichzelf ontplooien, ook samen met anderen binnen organisaties. Mensen die betekenis vinden in vrijwilligerswerk, succesvol zijn, waar talent werkelijk betekenis in vrijwilligerswerk. Daarom is 'Vrijwilligers van de Toekomst' hét onderwerp van het Platform Welzijn Nieuwe Stijl.