Partners - adsysco.nl

Partners

We werken samen met een aantal grote spelers en opdrachtgevers om zoveel mogelijk te kunnen bieden.

AGORA Beroepsvereniging

In samenwerking met deze beroepsvereniging wordt vanuit AdSysCo en Pro-Feel een stap voorwaarts gemaakt op het gebied van informele zorg. Nieuwe instrumenten, tools en trainingen zorgen voor een opwaardering van het aantal vrijwilligers bij uw organisatie, alsmede de kwaliteit van de inzet van deze onmisbare groep.

ANWB AutoMaatje

De sociale mobiliteitsoplossing AutoMaatje gaat vol gas vooruit! ANWB Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat in de komende jaren het aantal 65+ers met 50% toeneemt. Eenzaamheid onder ouderen is nu al een belangrijk probleem met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan mobiliteit komen dagelijkse dingen in het gedrang waardoor je steeds minder onder mensen komt en eenzaamheid op de loer ligt. Dit sociale contact is het aanknopingspunt van AutoMaatje: vrijwilligers houden mensen mobiel én aan de praat. Dat is de kern van de sociale mobiliteitsoplossing ANWB AutoMaatje, dat momenteel in een groot aantal plaatsen operationeel is.

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor het welbevinden van ouderen die eenzaam, kwetsbaar of minder zelfredzaam zijn. Eén van de initiatieven is de BoodschappenPlusBus, die inmiddels in meer dan 90 gemeenten ouderen passend sociaal vervoer biedt. Natuurlijk draait dit project ook op de inzet van vrijwilligers. Ten behoeve van de planning van alle ritten wordt gebruik gemaakt van RegiCare. Een ander initiatief is de Zilverlijn, een telefoniesysteem waarbij vrijwilligers en ouderen wekelijks met elkaar in contact komen voor een gezellig praatje en een luisterend oor. De match tussen vrijwilligers en deelnemer geschiedt met behulp van RegiCare.

&happy

&happy is een jong bedrijf dat games en apps ontwikkelt voor de gezondheidszorg. De toepassingen van &happy helpen om inzicht te krijgen in wat zorgmedewerkers, patiënten en cliënten belangrijk vinden en waar ze gelukkig van worden om zo en een basis te leggen voor goede gezondheid en gezonde zorg. Deze inzichten worden gebruikt om waardevolle veranderingen te realiseren die bijdragen aan de transformatie van de zorg. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van serious games & gamified apps met zorgpartners door het heel het land.