Blended dienstverlening via de website - adsysco.nl
Blended dienstverlening via de website

29 november 2019

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Blended dienstverlening betekent vrij vertaald dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Oftewel de dienstverlening kan via meerdere kanalen, dienstverleners en methoden verlopen.

Dat geldt ook voor de dienstverlening van welzijnsorganisaties. Blended dienstverlening vertaalt zich dus naar een gevarieerde aanpak ten behoeve van een optimaal resultaat.

Dienstverlening via de website

Een belangrijk nieuw kanaal waarlangs de dienstverlening plaatsvindt is de website van de welzijnsorganisatie. De inzet van het digitale kanaal wint terrein. Steeds meer mensen zijn digitaal capabel, hebben minder tijd en mogelijkheden om fysiek op bezoek te gaan of wensen een 24/7 bereikbaarheid.

Het zijn argumenten om een deel van de dienstverlening en werkprocessen via de website te organiseren en meer werkzaamheden door de client te laten doen. Zij kunnen online inschrijven op vacatures en activiteiten en in de loop van 2020 een initiële intake verrichten, metingen en evaluaties invullen, inzage verkrijgen in hun dossier en toestemming verlenen aan derden hun dossier in te zien.

Ondersteuning met RegiCare

RegiCare biedt vele mogelijkheden om blended dienstverlening langs het digitale kanaal te ondersteunen. Vacaturebanken, inschrijven voor activiteiten, declaraties indienen, etc. is allemaal mogelijk. Met zogenaamde API’s is RegiCare 1-op-1 verbonden met de website. Aanmeldingen via de website worden direct in RegiCare verwerkt, in RegiCare opgevoerde activiteiten worden direct op de website geplaatst. RegiCare is daarmee ook het CMS van de website want het beheer vindt enkel in RegiCare plaats. Dat is dus efficiënt. Ook is de AVG-problematiek rondom de website direct opgelost, want die wordt in RegiCare geborgd.

RegiCare; ict-oplossing voor zorg & welzijn

De voordelen van een standaard website op RegiCare zijn duidelijk:

  • blended dienstverlening wordt ondersteund
  • efficiencyvoordelen in het beheer (nl. Alleen in RegiCare)
  • AVG is geborgd in RegiCare
  • geheel in eigen stijl te ontwerpen