Over continuïteit en rentabiliteit - adsysco.nl
Over continuïteit en rentabiliteit

24 juni 2020

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Continuïteit in Corona-tijd

De vorige keer spraken wij over het notenkraken om de ICT een echte bijdrage te laten leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen, oftewel een betere continuïteit en rentabiliteit voor de organisatie en de betrokken mensen. Continuïteit heeft te maken met toekomstvastheid, rentabiliteit met gewenste “opbrengst” (groeimogelijkheid).

Voortzetting van de dienstverlening in Corona-tijd is een voorbeeld van continuïteit voor cliënten en medewerkers. Corona heeft allerlei ICT-toepassingen in een versnelling gebracht waardoor de bestaande dienstverlening voor een belangrijk deel kon doorgaan, bijvoorbeeld via beeldbellen. Continuïteit heeft ook te maken met de mogelijkheden om bepaalde producten en diensten te kunnen leveren die voorheen onmogelijk of bijzonder omslachtig waren.

De Zilverlijn-telefoondienst van het NOF is daarvan een mooi voorbeeld: een ingenieus geautomatiseerd systeem dat wij voor hen ontwikkelde zorgt ervoor dat privacy en gebruiksgemak gegarandeerd zijn. Bigdata-analyses leren ons van hetgeen wij doen en laten, bieden mogelijkheden relevante trends te ontdekken, doelgroepen te vinden, risico’s in te schatten en zo verder. Zonder een verstandige inzet van ICT was het met de continuïteit minder gesteld.

Groeimogelijkheid in automatisering

Het wegnemen van saai repeterend administratief werk is voor velen een gewenste “opbrengst”, zeker in onze sector waar het primaat bij mensen en het mensenwerk ligt. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de ICT dat van ons overneemt is ongekend, om maar niet te spreken over het gemak dat kan opleveren en kosten die worden bespaard. Het biedt velen de mogelijkheid zich bezig te houden met onderwerpen die er echt te doen en als zinvol worden ervaren. Over groeien gesproken.

Verstandig automatiseren vereist dat eerst en vooral wordt nagedacht over de organisatie en haar werkprocessen. “Eerst organiseren, dan automatiseren” is al 30 jaar ons motto. Het geldt voor alle werkprocessen en bijbehorende gegevens. Goed nadenken over vast te leggen gegevens, het moment en de plek waarop die vastlegging geschiedt en vervolgens wie die gegevens in welke vorm nodig heeft, leidt tot een betere organisatie van de gegevenshuishouding en daarmee tot betere informatie.

“Eerst organiseren, dan automatiseren” betekent ook dat regelmatig de vraag gesteld wordt of bepaalde werkprocessen en bijbehorende gegevens nog nodig zijn. “Killing your darlings”, zegt de Notenkraker dan. Vaak worden gegevens vastgelegd omdat ze al 10 jaar worden vastgelegd omdat ze daarvoor ook 10 jaar werden vastgelegd, zonder na te denken of ze nodig zijn of dat het anders kan. Dat gebeurt in de koekjesfabriek, de politiepartij en dus ook bij de welzijnsorganisatie. Door werkprocessen iets te veranderen kunnen informatiestromen soms enorm vereenvoudigd worden waardoor gebruik kan worden gemaakt van gegevens die er toch al zijn en de inzet van mensen kan worden besteed aan nuttige zaken, hetgeen de bedoeling is.

"Eerst organiseren,
dan automatiseren"

Een uitgekiende ICT leidt tot betere beslissingen, producten en diensten en daarmee een betere continuïteit en rentabiliteit voor de organisatie en mensen. Met RegiCare ondersteunen wij professionals en vrijwilligers maximaal in hun primaire taken zodat hun energie gericht kan blijven op de mensen en het werk om wie het uiteindelijk gaat en zij hun werk als zinvol ervaren.