Van meer walletjes eten is helemaal goed - adsysco.nl
Van meer walletjes eten is helemaal goed

18 oktober 2019

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Recent bezocht ik een welzijnsinstelling die al jaren volledig wordt gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de gedachte lokaal welzijn lokaal te organiseren is dat volledig begrijpelijk. De politiek is echter wispelturig, zeker tegenwoordig, en het lokaal organiseren van lokaal welzijn is daarmee niet vanzelfsprekend. Het tij kan zomaar keren. Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties die hun opdrachten vanuit aanbestedingsprocedures krijgen. Is de opdracht beëindigd, dan is het de vraag of er weer nieuw werk komt. Vanuit een streven naar continuïteit van de organisatie zijn hier kanttekeningen te plaatsen. Als de subsidiegever van gedachte verandert of een aanbesteding wordt verloren kan die continuïteit zomaar in gevaar komen. Met andere woorden, als de inkomsten sterk afhankelijk zijn van één of enkele opdrachtgevers, dan is er sprake van een hoog risicoprofiel.

Om de continuïteit van de organisatie structureel minder kwetsbaar te maken, zal van meerdere walletjes gegeten moeten worden. Meer opdrachtgevers leiden automatisch tot een beter risicoprofiel. Dit kan betekenen dat ook aan andere gemeenten diensten worden aangeboden of dat er met meer aanbestedingen wordt meegedaan, maar er kan ook gedacht worden aan het bieden van nieuwe diensten waarvoor inwoners direct afrekenen met de organisatie.

“Het aanbieden van betaalde diensten is the way to go.”

En er zijn inmiddels veel voorbeelden. Diensten als maaltijden en persoonsalarmering zijn vanouds typisch voor welzijn. Dat geldt onder andere ook voor cursussen, sociaal vervoersdiensten en klussendiensten. Telkens wordt aan inwoners toegevoegde waarde geleverd waarvoor een tegenprestatie gevraagd mag worden, al is het maar een paar dubbeltjes per keer. Maar veel kleingeld levert ook groot geld op. Hoe meer “andere dubbeltjes” naar binnen rollen hoe meer het risicoprofiel en daarmee de continuïteit verbetert.

Om te weten op welke maatschappelijke ontwikkelingen kan worden aangehaakt is het nodig te beschikken over goede gegevens. Gegevens van externe bronnen zoals bijvoorbeeld het CBS, maar ook de eigen gegevens zijn relevant. Gegevens die de organisatie zelf goed bijhoudt zijn goud waard. Demografische ontwikkelingen en wijk specifieke problematieken kunnen aanleiding zijn om nieuwe activiteiten te ontplooien. Die gegevens moeten er dan wel zijn en ook begrepen worden.

De noodzaak gegevens systematisch te registreren ligt niet alleen bij een opdrachtgever die daarom vraagt. Vanuit de continuïteitsgedachte zijn goede registraties nodig om lokale problematieken en behoeften te signaleren. Voeg daar een gezonde ondernemerszins aan toe en het eten van meer walletjes komt binnen handbereik.