Software voor de zorg en welzijn

PietPraat Online 2023

PietPraat online is een digitale bijeenkomst over de ontwikkelplannen rondom RegiCare

PietPraat is de naam van de nieuwsberichten en overdenkingen die wij nu al een poosje met jullie delen. Met PietPraat online gaan we over deze thema’s online in gesprek. PietPraat online is een terugkerend event waarbij we elkaar ongeveer 4x per jaar online treffen. Onderwerp is de doorlopende ontwikkeling van RegiCare en de manier waarop wij onze gebruikers graag nadrukkelijker in dat proces meenemen. Ten eerste door op hoofdlijnen te schetsen welke ontwikkelingen je kunt verwachten en ten tweede door jullie meer bij het ontwikkelproces te betrekken en te laten zien welke impact nieuwe technologie heeft op jullie werkprocessen. Hierbij zullen we zowel al uitgeleverde software doornemen als een beeld geven van de geplande ontwikkelingen in relatie tot de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De data voor 2023 zijn:

  • 12-6-2023 van 15.00 – 16.30 uur
  • 11-9-2023 van 15.00 – 16.30 uur
  • 27-11-2023 van 15.00 – 16.30 uur

PietPraat online
inkijkje in ontwikkeling

Wil jij ook een inkijkje in de ontwikkelplannen rondom RegiCare? Meld je dan aan voor PietPraat online! Middels het online aanmeldformulier kan je je opgeven voor de eerstkomende edities van PietPraat online.

Welzijn op Recept