Het welzijnsarrangement biedt praktische ondersteuning (langer zelfstandig kunnen wonen) en is een direct wapen tegen eenzaamheid. Door burgers bij elkaar te brengen in ontmoetingsactiviteiten, aanschuifrestaurants en sportactiviteiten kan (terugval naar) individuele vraagstukken worden voorkomen of uitgesteld. Het belang dat iedereen kan meedoen en ondersteund kan worden door praktische dienstverlening (klussendiensten, maaltijdvoorzieningen, etc.) geeft vorm aan een “blije burger”.

Rond collectieve dienstverlening hebben wij oplossingen voor onder andere:

  • Ontmoeting
  • Educatie en cursuswerk
  • Groepsmaatschappelijk Werk