De klanten van AdSysCo zijn met name actief in het preventieve deel van het sociale domein. De persoonlijke vraag van de burger wordt gehoord of gesignaleerd. Vanuit maatschappelijk werk of onafhankelijke cliëntondersteuning wordt snel gereageerd en wordt begeleiding gegeven om de burger zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan, de omgeving te activeren en een passend welzijnsarrangement te bieden.

Rond individuele dienstverlening hebben wij oplossingen voor onder andere:

  • Maatschappelijk Werk
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Informatie en Advies