Het bij elkaar brengen van mensen in ontmoetingsactiviteiten, aanschuifrestaurants, sportactiviteiten of andere vormen van collectieve dienstverlening is een direct wapen tegen eenzaamheid. Door dit soort activiteiten en in combinatie met allerlei vormen van praktische ondersteuning kunnen mensen langer zelfstandig wonen en wordt een terugval naar individuele (zorg-)vraagstukken voorkomen of uitgesteld. Het belang dat iedereen kan meedoen en ondersteund wordt door praktische dienstverlening (klussendiensten, maaltijdvoorzieningen, mobiliteit, etc.) geeft vorm aan een “blije burger” die steeds vaker zijn of haar eigen welzijnsarrangement samenstelt.

Rond collectieve dienstverlening hebben wij oplossingen voor onder andere:

  • Ontmoeting
  • Educatie en cursuswerk
  • Groepsmaatschappelijk Werk