In een wereld waarin kennis van zaken steeds belangrijker wordt, is het kunnen beschikken over die kennis een “must”.
Kennis verkrijgen en kennis delen worden binnen RegiCare georganiseerd door middel van een veelzijdig communicatieplatform, Deelmee genaamd. De kennis is op maat toegesneden op de behoefte van de professional en de vrijwilliger. Kennis delen zodat anderen van jouw leren en omgekeerd, is een essentieel onderdeel van ieders werk.