Een belangrijk onderdeel betreft de rapportages op de RegiCare database. Het zijn standaard rapportages voor professionals, management en opdrachtgevers. Het betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve rapportages, zoals bijvoorbeeld effectmetingen. Naast de standaard aangeboden rapportages kunt u binnen RegiCare zelf elke andere rapportage maken. Rapportages veronderstellen juiste en volledige gegevens, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat vereist organisatiebreed een discipline in het registeren waarbij een belangrijke verantwoordelijk ligt bij het management, die het goede voorbeeld moet geven. Rapportages worden afgeleid van te behalen doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Pas als die helder zijn kan worden bepaald wat vastgelegd wordt en door wie.