Software voor de zorg en welzijn

TimeSteps koppelt met RegiCare

Een groot aantal mensen lijdt aan dementie en dat aantal is sterk groeiende naar 520.000 in 2040, zo is de verwachting van Alzheimer Nederland. Naast het persoonlijk leed telt ook de enorme stijging van kosten als gevolg van deze ziekte: van € 7 miljard nu naar € 15 miljard in 2040.

Dementie eist veel van de betrokkene én hun omgeving waaronder de mantelzorger(s) en dat neemt alleen maar toe. Het is inmiddels bekend dat de gevolgen van deze progressieve aandoening vertraagd kunnen worden als mensen met dementie zinvol bezig kunnen zijn. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat het nogal wat organisatie vergt waarbij veel mensen betrokken zijn. Uiteraard de naasten en directe zorgverleners, en vaak ook een grote groep mensen daaromheen. Voordat je weet is er sprake van een complexe organisatie. Om die complexiteit te reduceren heeft Timesteps apps ontwikkeld voor de betrokkenen en de zorgverleners.

Inkijkje in de TimeSteps-app

De Timesteps-app helpt mensen met beginnende dementie om op tijd de dingen te doen die gedaan moeten worden. Klokkijken wordt immers moeilijker en dingen onthouden ook. Met de Timesteps-app worden bijvoorbeeld afspraken in de agenda hardop uitgesproken. Timesteps is een digitaal steuntje in de rug om de dagstructuur erin te houden.

Rondom mensen met dementie zijn veel mensen actief om van alles en nog wat te regelen. Dat betekent doorlopend veel onderlinge afstemming. De mantelzorg-app helpt de mantelzorgers, inclusief het formele en informele netwerk, met een gezamenlijke agenda (gekoppeld aan de Timesteps-app) en to-do-oproepen. De mantelzorg-app brengt overzicht in al het regelwerk rondom iemand met dementie. Zie ook dit filmpje.

TimeSteps app koppelt met RegiCare

Deze apps worden gekoppeld aan RegiCare waardoor mantelzorgers direct verbonden zijn met de lokale welzijnsorganisatie. Zodra de mantelzorger een hulpvraag heeft die niet door het bestaande netwerk ingevuld kan worden, kan de vraag via RegiCare worden uitgezet in het veel grotere (vrijwilligers)netwerk van welzijn. De mantelzorger krijgt met deze RegiCare-koppeling in dezelfde app dus veel meer mogelijkheden om hulp- en zorgvragen in te vullen.

De welzijnsorganisatie heeft met de Timesteps-koppeling de mogelijkheid mantelzorgers actiever te ondersteunen hetgeen vaak ook officieel beleid is van gemeenten. Het gebruik van Timesteps in de zorg voor mensen met dementie leidt tot meer overzicht en minder stress voor alle betrokkenen en daarmee tot een lagere belasting van de zorg als systeem. Om deze reden bieden sommige gemeenten hun inwoners het gebruik van Timesteps gratis aan.