Software voor de zorg en welzijn

Doe die TV uit!

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns – PietPraat – zaken binnen het sociaal domein. In de nieuwste PietPraat, eerder verschenen in Zorg+Welzijn, bespreekt hij de strijd tegen eenzaamheid.

In de ruim dertig jaar dat ik nu rondwandel in de welzijnssector is het onderwerp eenzaamheid steeds groter geworden. Een op de tien mensen in Nederland voelt zich momenteel sterk eenzaam, lees ik op eenzaam.nl.  

De oorzaken zijn velerlei. Persoonlijke omstandigheden kunnen mensen vatbaar maken voor eenzaamheid. Dat wordt versterkt door het verwateren van traditionele, lokale verbindingsvormen, zoals verenigingen, kerken en buurtkroegjes. Zonder het verleden te romantiseren, zorgden deze verbindingsvormen vaak voor een goede sociale cohesie. Nu staat de tv aan met telkens hetzelfde Rad van Avontuur. Voor mij is dat misschien wel het duidelijkste eenzaamheidssignaal met alle gevolgen van dien. Eenzaamheid leidt op termijn tot grotere gezondheidsrisico’s en eenmaal ziek is de weg terug lastig.

Piet de Groot - AdSysCo - Column eenzaamheid
© Annemarijne Bax

Het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is voor de eenzaamheidsziekte belangrijker dan ooit. Welzijn speelt daarin een grote preventieve rol met een divers aanbod van activiteiten en andere diensten. Het is een goede zaak dat welzijnsaanbieders en bibliotheken het aanbod uitbreiden met brede culturele en educatieve programmeringen. Leg je in een willekeurige gemeente al deze handreikingen tegen eenzaamheid en voor sociale cohesie naast elkaar, dan is er geen tijd voor de tv en dat Rad van Avontuur. Maar de tv blijft toch aan.

Naast een divers aanbod moeten we dus proberen de vraag actief op te zoeken. Direct via huisbezoeken en buurtcommunities of indirect via huisartsen, lokale kranten, et cetera. Een slimme inzet van ICT-oplossingen is bij het zoeken naar eenzame mensen noodzakelijk. Om de vraag op te zoeken, moet je weten om wie het gaat. In de bestaande werkprocessen van welzijns- en bibliotheekorganisaties worden al veel gegevens vastgelegd die ons kunnen helpen die doelgroep te vinden.

ICT: de kritische succesfactor

Dit veronderstelt wel dat de informatiehuishouding van deze organisaties op orde is. Op dit punt zijn nog veel verbeteringen mogelijk, gebiedt de eerlijkheid te zeggen. ICT wordt vaak nog gezien als kostenpost in plaats van een kritische succesfactor. Veel ICT-budgetten zijn ontoereikend om echt te innoveren op preventie. Niet omdat die innovaties zo kostbaar zijn, maar omdat het budget is gebaseerd op wat vroeger normaal was en niet op wat nu nodig is. Ook de expertise om goede analyses te maken van nu al beschikbare gegevens ontbreekt veelal.

Gelukkig is een kentering zichtbaar. De animo voor blended dienstverlening, een mix van online en offline aanwezigheid in wijken en buurten, is groeiende. De bereikbaarheid en vindbaarheid van de voorzieningen en hun activiteiten nemen daardoor toe. Sociaal Werk Nederland en anderen maken serieus werk van het zogenoemde data-driven werken.

Als leverancier van ICT-oplossingen voor het sociaal domein dragen wij onze steentjes bij met een breed scala oplossingen om meer mensen te bereiken en de impact van alle inspanningen te vergroten. Dat is wat de professionals van welzijn, wijkteams, bibliotheken en andere organisaties in het sociaal domein kunnen en moeten doen. Het tegengaan van eenzaamheid begint met het bereiken van betrokkenen. Die moeten de tv uitzetten!

Zet die TV uit!
de strijd tegen eenzaamheid

Deze PietPraat is eerder verschenen
in Zorg+Welzijn. Bekijk het originele artikel
en lees verder.  

Welzijn op Recept