Software voor de zorg en welzijn

Over ons

AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen.

Onze organisatie

We ondersteunen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen en waar mensen hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Onze slimme ICT-oplossingen maken het dagelijks werk in deze sector eenvoudiger en verminderen de registratiedruk. Hierdoor komt meer tijd vrij voor de primaire processen. Ook geven onze oplossingen meer inzicht in de impact van de werkzaamheden zodat de toegevoegde waarde aan onze samenleving (nog) beter zichtbaar wordt.

Software voor de welzijn en Zorg

Even voorstellen

Gerlof en Piet

Gerlof Sijtsma en Piet de Groot startten in 2003 AdSysCo. Beiden waren al jaren actief als bestuurslid van de welzijnsorganisatie in hun woonplaats en beiden hadden ervaring in de automatisering vanuit hun professionele loopbanen.

Midden 90-er jaren hebben zij voor deze organisatie een nieuw registratiesysteem ontwikkeld. Het was de start van RegiCare. Nagenoeg alle uitgangspunten van wat startte als vrijwilligersklus zijn nog steeds leidend: vanuit de werkinhoud één registratiesysteem maken voor alle primaire processen van het welzijnswerk.

Werken bij AdSysCo

Een leuke baan waarin je voor klanten het verschil kunt maken met uitzicht op een vaste aanstelling en bijpassend salaris. Je werkt in een gezellig team van professionals in een informele omgeving op ons kantoor in Heemstede.

Preventie RegiCare
Vacatures

User Experience Designer

We zijn op zoek naar een breed georiënteerde en ervaren UX designer die ons kan helpen in onze missie om bijdrage te leveren aan een leefbare maatschappij.
Zo zijn er in Nederland op dit moment 1 miljoen mensen extreem eenzaam. Dat willen we oplossen. Doe je mee?

Lees verder »
PHP developer
Vacatures

Senior PHP developer

AdSysCo is op zoek naar een senior PHP developer die zich als onderdeel van ons ontwikkelteam wil inzetten voor een toekomstbestendige, leefbare en sociale samenleving. Kom jij ons team versterken?

Lees verder »

Ook AdSysCo

Software voor de welzijn en Zorg

Pro-Feel
De ervaring, opgedaan in onze dagelijkse wandeling door het sociale domein, gaat vaak veel verder dan slimme ICT oplossingen. Vanuit onze dochtervennootschap Pro-Feel bv ontwikkelen wij concepten en trainingen voor onze klanten.

Software voor de welzijn en Zorg

Deelmee

Deelmee vindt het als samenwerking- en kennisplatform belangrijk om partners, professionele en vrijwillige vakgenoten werkzaam in Wonen, Welzijn en Zorg online te ondersteunen. Hierdoor blijft kennis van waarde én versterken we met elkaar de mensen in de samenleving zodat iedereen kan meedoen. Deelmee inspireert door de community gratis beschikbaar te stellen. Bekijk de inspiratievideo over Deelmee.  

Onze partners

AGORA Beroepsvereniging
In samenwerking met deze beroepsvereniging wordt vanuit AdSysCo en Pro-Feel een stap voorwaarts gemaakt op het gebied van informele zorg. Nieuwe instrumenten, tools en trainingen zorgen voor een opwaardering van het aantal vrijwilligers bij uw organisatie, alsmede de kwaliteit van de inzet van deze onmisbare groep.

ANWB AutoMaatje
De sociale mobiliteitsoplossing AutoMaatje gaat vol gas vooruit! ANWB Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat in de komende jaren het aantal 65+ers met 50% toeneemt. Eenzaamheid onder ouderen is nu al een belangrijk probleem met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan mobiliteit komen dagelijkse dingen in het gedrang waardoor je steeds minder onder mensen komt en eenzaamheid op de loer ligt. Dit sociale contact is het aanknopingspunt van AutoMaatje: vrijwilligers houden mensen mobiel én aan de praat. Dat is de kern van de sociale mobiliteitsoplossing ANWB AutoMaatje, dat momenteel in een groot aantal plaatsen operationeel is.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid vormt één van de bruggen tussen zorg en welzijn. Het concept kijkt naar de bredere context van gezondheid, waarbij een betekenisvol leven voorop staat. Vanuit dit startpunt kun je kijken waar een steuntje in de rug gewenst en mogelijk is. Dan kan het gaan om het verbeteren van lichaamsfuncties, maar ook zaken als zingeving, meedoen en het dagelijks functioneren. Zo kan werken met Positieve Gezondheid een start zijn van duurzaam herstel voor mensen die ziek zijn en voor een veerkrachtig leven.

Effectenmonitor

De Effectenmonitor is gestart vanuit de wens om welzijn meetbare handen en voeten te geven op onderwerpen die in de alledaagse leefwereld aan de orde zijn en die in elke welzijnsorganisatie spelen. Daartoe zijn in afgelopen jaren allerlei toepassingen ontwikkeld en in de praktijk beproefd. (mijnWijk, mijnBudget, mijnRelatie, mijnGezin, mijnwelbevinden, enz.).

De Effectenmonitor is gebaseerd op het bekende gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente dat ten grondslag ligt aan veel hulpinterventies. In oorsprong is het ontwikkeld om effecten en resultaten te verantwoorden, maar vrij snel werd duidelijk dat het instrument ideaal is als leidraad van het gesprek tussen cliënt en professionele hulpverlener.

Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor het welbevinden van ouderen die eenzaam, kwetsbaar of minder zelfredzaam zijn. Eén van de initiatieven is de BoodschappenPlusBus, die inmiddels in meer dan 90 gemeenten ouderen passend sociaal vervoer biedt. Natuurlijk draait dit project ook op de inzet van vrijwilligers. Ten behoeve van de planning van alle ritten wordt gebruik gemaakt van RegiCare. Een ander initiatief is de Zilverlijn, een telefoniesysteem waarbij vrijwilligers en ouderen wekelijks met elkaar in contact komen voor een gezellig praatje en een luisterend oor. De match tussen vrijwilligers en deelnemer geschiedt met behulp van RegiCare.

&happy zet zich in voor serious gaming

&happy
&happy is een jong bedrijf dat games en apps ontwikkelt voor de gezondheidszorg. De toepassingen van &happy helpen om inzicht te krijgen in wat zorgmedewerkers, patiënten en cliënten belangrijk vinden en waar ze gelukkig van worden om zo en een basis te leggen voor goede gezondheid en gezonde zorg. Deze inzichten worden gebruikt om waardevolle veranderingen te realiseren die bijdragen aan de transformatie van de zorg. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van serious games & gamified apps met zorgpartners door het heel het land.