Software voor de zorg en welzijn

Over ons

AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen.

Onze organisatie

We ondersteunen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen en waar mensen hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Onze slimme ICT-oplossingen maken het dagelijks werk in deze sector eenvoudiger en verminderen de registratiedruk. Hierdoor komt meer tijd vrij voor de primaire processen. Ook geven onze oplossingen meer inzicht in de impact van de werkzaamheden zodat de toegevoegde waarde aan onze samenleving (nog) beter zichtbaar wordt.

Software voor de welzijn en Zorg

Even voorstellen

Gerlof en Piet

Gerlof Sijtsma en Piet de Groot startten in 2003 AdSysCo. Beiden waren al jaren actief als bestuurslid van de welzijnsorganisatie in hun woonplaats en beiden hadden ervaring in de automatisering vanuit hun professionele loopbanen.

Midden 90-er jaren hebben zij voor deze organisatie een nieuw registratiesysteem ontwikkeld. Het was de start van RegiCare. Nagenoeg alle uitgangspunten van wat startte als vrijwilligersklus zijn nog steeds leidend: vanuit de werkinhoud één registratiesysteem maken voor alle primaire processen van het welzijnswerk.

Werken bij AdSysCo

Een leuke baan waarin je voor klanten het verschil kunt maken met uitzicht op een vaste aanstelling en bijpassend salaris. Je werkt in een gezellig team van professionals in een informele omgeving op ons kantoor in Heemstede.

Software voor de welzijn en Zorg
Vacatures

Vacature projectleider sociaal domein

Heb jij kennis van het sociaal domein en de specifieke (werk)processen binnen organisaties in dit speelveld? Lijkt het jou een unieke kans om RegiCare, ons softwarepakket, te implementeren en zo de werkprocessen van veel maatschappelijke organisaties te optimaliseren en te ondersteunen? Dan zou de functie Projectleider Sociaal Domein wel eens wat voor jou kunnen zijn! Als Projectleider draag je bij aan bij aan ambities van AdSysCo. Maak jij samen met ons het verschil?

Lees verder »
PHP developer
Vacatures

Servicemanager

Voor onze afdeling Operations zoeken wij een Servicemanager. Als Servicemanager draag je bij aan de ambities van AdSysCo om professionals en vrijwilligers in het sociaal domein te ondersteunen in hun werk, voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Maak jij met jouw kennis over het sociale en/of het zorgdomein, met jouw inzicht in organisatiestructuren, werkprocessen én projectmanagement skills het verschil in onze organisatie?

Lees verder »

Ook AdSysCo

Software voor de welzijn en Zorg

Pro-Feel
De ervaring, opgedaan in onze dagelijkse wandeling door het sociale domein, gaat vaak veel verder dan slimme ICT oplossingen. Vanuit onze dochtervennootschap Pro-Feel bv ontwikkelen wij concepten en trainingen voor onze klanten.

Software voor de welzijn en Zorg

Deelmee

Deelmee vindt het als samenwerking- en kennisplatform belangrijk om partners, professionele en vrijwillige vakgenoten werkzaam in Wonen, Welzijn en Zorg online te ondersteunen. Hierdoor blijft kennis van waarde én versterken we met elkaar de mensen in de samenleving zodat iedereen kan meedoen. Deelmee inspireert door de community gratis beschikbaar te stellen. Bekijk de inspiratievideo over Deelmee.  

Onze partners

ANWB AutoMaatje
De sociale mobiliteitsoplossing AutoMaatje gaat vol gas vooruit! ANWB Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat in de komende jaren het aantal 65+ers met 50% toeneemt. Eenzaamheid onder ouderen is nu al een belangrijk probleem met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan mobiliteit komen dagelijkse dingen in het gedrang waardoor je steeds minder onder mensen komt en eenzaamheid op de loer ligt. Dit sociale contact is het aanknopingspunt van AutoMaatje: vrijwilligers houden mensen mobiel én aan de praat. Dat is de kern van de sociale mobiliteitsoplossing ANWB AutoMaatje, dat momenteel in een groot aantal plaatsen operationeel is.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid vormt één van de bruggen tussen zorg en welzijn. Het concept kijkt naar de bredere context van gezondheid, waarbij een betekenisvol leven voorop staat. Vanuit dit startpunt kun je kijken waar een steuntje in de rug gewenst en mogelijk is. Dan kan het gaan om het verbeteren van lichaamsfuncties, maar ook zaken als zingeving, meedoen en het dagelijks functioneren. Zo kan werken met Positieve Gezondheid een start zijn van duurzaam herstel voor mensen die ziek zijn en voor een veerkrachtig leven.

Effectenmonitor

De Effectenmonitor is gestart vanuit de wens om welzijn meetbare handen en voeten te geven op onderwerpen die in de alledaagse leefwereld aan de orde zijn en die in elke welzijnsorganisatie spelen. Daartoe zijn in afgelopen jaren allerlei toepassingen ontwikkeld en in de praktijk beproefd. (mijnWijk, mijnBudget, mijnRelatie, mijnGezin, mijnwelbevinden, enz.).

De Effectenmonitor is gebaseerd op het bekende gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente dat ten grondslag ligt aan veel hulpinterventies. In oorsprong is het ontwikkeld om effecten en resultaten te verantwoorden, maar vrij snel werd duidelijk dat het instrument ideaal is als leidraad van het gesprek tussen cliënt en professionele hulpverlener.

Nationaal Ouderenfonds


Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor het welbevinden van ouderen die eenzaam, kwetsbaar of minder zelfredzaam zijn. Eén van de initiatieven is de BoodschappenPlusBus, die inmiddels in meer dan 90 gemeenten ouderen passend sociaal vervoer biedt. Natuurlijk draait dit project ook op de inzet van vrijwilligers. Ten behoeve van de planning van alle ritten wordt gebruik gemaakt van RegiCare. Een ander initiatief is de Zilverlijn, een telefoniesysteem waarbij vrijwilligers en ouderen wekelijks met elkaar in contact komen voor een gezellig praatje en een luisterend oor. De match tussen vrijwilligers en deelnemer geschiedt met behulp van RegiCare.

Certificaten

ISO 27001 en NEN 7510

Sinds 01-07-2020 is AdSysCo ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. De internationale norm ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Het toepassen van de norm leidt tot een gestructureerde werkwijze rondom informatiebeveiliging middels een eisenkader voor managementsystemen. De norm NEN 7510 is ontwikkeld voor de Nederlandse zorgsector en helpt organisaties passende beveiligingsmaatregelen te nemen om op een adequate manier om te gaan met informatie.

ISAE 3402

Vanaf 11-05-2023 beschikt AdSysCo ook over een ISAE 3402 verklaring. De ISAE 3402 standaard is ontstaan vanuit de wens van organisaties om meer inzicht en controle te hebben op uitbestede processen die impact hebben op de financiële verslaglegging. Alle accountants in Nederland erkennen de ISAE 3402 standaard en kunnen hierop steunen voor hun jaarrekeningcontrole.

Aangezien u een belangrijk deel van de informatieverwerking (software, opslag, hosting, back-up) hebt uitbesteed aan AdSysCo, wilt u zekerheid dat AdSysCo haar taken op een juiste en volledige wijze uitvoert. De continuïteit van uw informatieverwerking moet op lange termijn verzekerd zijn. De ISO en NEN-certificaten en ISAE-verklaring geven u de zekerheid dat AdSysCo dit alles goed geregeld heeft en wij voldoen aan de normen en eisen omtrent beveiliging en kwaliteit.