Software voor de zorg en welzijn

Het Buurtteam als voorportaal voor Sociale Wijkteams

Niet het Sociale Wijkteam, maar het Buurtteam! Met Tine Hoofd, programmamanager bij welzijnsorganisatie Versa Welzijn, gaan we in gesprek over de Buurtteams. Wat is het succes achter deze nieuwe sociale voorziening?

In Gemeente Hilversum is in de “sociale basis” een voorliggende voorziening gecreëerd, het Buurtteam. Sinds 2019 heeft elke wijk een Buurteam waarin professionals van Versa Welzijn, Sherpa, Kwintes en MEE vragen van inwoners opvangen. Met Tine Hoofd van Versa Welzijn gingen we in gesprek over deze nieuwe samenwerking. De domeinoverschrijdende en buurtgerichte samenwerking heeft als doel de tweedelijnszorg te ontlasten. Uit eerdere ervaringen was gebleken dat veel inwoners hun vragen zelf of met anderen konden oplossen nadat ze een zetje in de goede richting van het Buurtteam kregen. Het Buurtteam dient een preventief en laagdrempelig voorportaal van het Sociaal Plein (Wmo loket Hilversum) te zijn, legt Tine uit.

Software voor de welzijn en Zorg

Van pilot naar succes

Na goede ervaringen in een pilot werden in negen wijken teams ingericht waarin 50 professionals aan de slag gingen. De teams werden gehuisvest in de wijkcentra zodat ze voor inwoners makkelijk vindbaar zijn. Gaandeweg vinden steeds meer inwoners hun weg naar Buurtteams, die veel vragen adequaat opvangen. Inwoners ervaren minder het “van het kastje naar de muur” effect en worden sneller ondersteund, aldus Tine. Daarnaast zijn betrokken partijen in staat verbinding te leggen met lokale instanties in de sociale basis. Hiermee wordt aanspraak op dure voorzieningen nogal eens voorkomen of uitgesteld. Dat inwoners het Buurtteam een goede voorziening vinden, is een belangrijk succes! Er is ook een economisch succes want het “breakeven-point” is inmiddels gepasseerd: de kosten van de Buurteams worden nu gecompenseerd door lagere Wmo-kosten. 

Gezamenlijk werken met RegiCare

De Buurtteams gebruiken RegiCare voor de registratie van het werk. Alle teamleden leggen gegevens op dezelfde wijze vast. Naast de NAW-gegevens zijn dat alle gegevens rondom de dienstverlening die de Buurtteams leveren. Gespreksverslagen, afspraken, formele en informele netwerken, doorverwijzingen en effectmetingen worden allemaal in één database beheerd. Indien nodig en akkoord bevonden door de inwoner, kunnen professionals nu ook samenwerken in één dossier. Dit komt de samenwerking zeer ten goede komt en wordt als bijzonder prettig ervaren, aldus Tine. 

Goed voorbeeld doet volgen

Buurtteams zoals in Hilversum zijn elders ook actief of er zijn plannen om ze te starten. De ervaringen die in Hilversum zijn opgedaan komen daarbij zeker van pas. Wat betreft de informatievoorziening is RegiCare goed in staat om multidisciplinaire teams te ondersteunen en hen te voorzien van informatie om hun werk te doen. Inmiddels is er ook een mooie bibliotheek beschikbaar voor geautomatiseerde rapportages op wijk- en gemeenteniveau. 

Lokale buurtteams
ontdek RegiCare

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van RegiCare voor uw lokale Buurtteam? Neem dan contact op met AdSysCo 

Welzijn op Recept