Software voor de zorg en welzijn

ICT en De Notenkraker

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

ICT bij welzijnsorganisaties

Elke organisatie anticipeert op ontwikkelingen in haar omgeving zodat zij ook morgen haar doelstellingen kan realiseren. Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties. Voortdurend leiden verschuivende behoeften, technische innovaties, nieuwe regelgeving, een urgenter duurzaamheidsstreven, andere sociaal maatschappelijke of economische problematieken tot het maken van keuzes oftewel tot het kraken van vaak veel noten. Stakeholders beoordelen voortdurend of de organisatie effectief meebeweegt op ontwikkelingen en haar middelen adequaat inzet. De ICT is daar één van en inmiddels niet de minste. Elke organisatie zal ook op dit thema een helder beleid moeten hebben om koers te houden in haar ontwikkeling, richting te geven bij keuzes en de inzet van mensen, middelen en methoden.  

ICT heeft als doel de organisatiedoelstelling optimaal te ondersteunen. Meer concreet is het bedoeld om in de primaire processen de juiste beslissingen te nemen en betere producten en diensten te leveren. ICT dient dus een betere kwaliteit van het primaire proces. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De primaire processen en de gewenste resultaten van een koekjesfabriek zijn redelijk duidelijk (koekjes maken en verkopen), bij een politieke partij is dat al wat ingewikkelder (verkiezingen winnen?, meebesturen?, meer leden?).

ICT bij welzijn is net als het ballet de Notenkraker

Voor welzijnsorganisaties zijn dit ook geen eenvoudige vraagstukken. Wat zijn uw primaire processen waarop u zich morgen wilt profileren, welke resultaten wilt u dan zien en welke “resources” zijn nu nodig om dat te kunnen realiseren? Het zijn noten die gekraakt moeten worden om überhaupt mensen, middelen en methoden een richting te geven, dus ook de inzet van ICT. Pas als al deze noten goed gekraakt zijn, draagt de ICT duidelijk bij tot een mooi pantomime, wat de Notenkraker uiteindelijk is.

Een goed ICT-beleid en de concretisering daarvan is noodzakelijk om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Daarvoor moeten vaak noten gekraakt worden, kleine en grote. Bij de inrichting van RegiCare is het samen notenkraken de belangrijkste eerste stap voor een schitterende uitvoering.