Software voor de zorg en welzijn

Kleurrijk Zorgen: “het kan wel”

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns – PietPraat – zaken binnen het sociaal domein. Deze keer ging hij in gesprek met Haci Aslan Sariaslan over Kleurrijk Zorgen.

Inspanning wordt rijkelijk beloond

Dat de zorg veel professionals nodig heeft is geen nieuws. Dat de zorg ook mensen nodig heeft met andere culturele achtergronden evenmin. Dat het mogelijk is met succes vluchtelingen en anderen met een migratieachtergrond op te leiden en te plaatsen als zorgprofessional is ook geen nieuws. Het gaat niet vanzelf. Het vereist van kandidaten en werkgevers een significante inspanning, die vaak rijkelijk beloond wordt.

Kleurrijk Zorgen is een voorbeeld van zo’n succesvol project, dat zich afspeelt in Apeldoorn. Haci Aslan Sariaslan, van huis uit ingenieur (TU Delft), is één van de initiatiefnemers en vol trots doet hij zijn verhaal. Het project heeft als doel om in drie jaar 75 statushouders en niet-westerse migranten te laten instromen in de reguliere opleidingen tot zorgprofessional. Met baangarantie. Daartoe werken een aantal organisaties nauw met elkaar samen, waaronder zorginstellingen, ROC Aventus, Gemeente Apeldoorn en verzekeraar Het Zilveren Kruis. Deze laatste is ook een belangrijke financier. De werving, selectie en opleiding van kandidaten wordt door deze organisaties verzorgd. 

Kleurrijk Zorgen

Kleurrijk Zorgen biedt zowel kandidaten als werkgevers de begeleiding die nodig is om goed voorbereid de zorg in te stappen. Mentale en praktische begeleiding van kandidaten gedurende hun opleiding zodat zij als zorgprofessional stevig in hun schoenen staan. Daarnaast ook begeleiding van werkgevers, omdat de “inclusieve organisatie” niet vanzelfsprekend is en nogal eens op hardnekkige vooroordelen stuit.

Kernwoorden in het programma van Kleurrijk Zorgen zijn “ontmoeten”, “verbinden”, “samen leren” en “borging”. Met elkaar in gesprek blijven (ontmoeten) is de basis om stappen te maken richting een vakopleiding (samen leren) en een baan als zorgprofessionals. Maar ook stappen om een inclusieve werkgever te zijn en vooroordelen te overwinnen. Een geoliede samenwerking tussen alle partijen (verbinding) is onontbeerlijk, duidelijke afspraken en de naleving daarvan (borging) evenzo.

Kandidaten Kleurrijk Zorgen

Met name de gemeente leidt kandidaten toe. Mensen met taalniveau NT2, een duidelijke motivatie voor de zorg en een fysieke conditie om dat werk aan te kunnen zijn van harte welkom. Ook vanuit de netwerken van kandidaten komen nieuwe belangstellenden en uiteraard doet social media ook haar werk. Haci ziet voor welzijnsorganisaties een rol om kandidaten uit de doelgroep te attenderen op de mogelijkheden in de zorg en hen te motiveren dat te onderzoeken.

Voordat kandidaten starten met een BBL-traject (MBO-niveau 2, 3 of 4) doorlopen ze een voortraject dat bestaat uit een cultuursensitiviteitstraining, een oriëntatiecursus werken in de zorg en een stage bij een zorgorganisatie. In deze intensieve voorbereidende fase ligt de focus op de potentie en talenten van kandidaten en niet op competenties en diploma’s. Werkgevers en kandidaten zoeken in deze periode naar een goede aansluiting van waarden en drijfveren van beiden, de basis van een langdurige verbintenis.

Kleurrijke zorg in heel Nederland

Kleurrijk Zorgen is met 60 succesvolle kandidaten goed op weg richting de doelstelling. Deelnemende werkgevers zijn verrast over de enorme motivatie en dienstbaarheid waarover de kandidaten beschikken en gunnen collega-werkgevers dezelfde kwaliteit.  

Haci ziet duidelijke mogelijkheden om elders in het land dergelijke projecten op te zetten en staat open om daarover het gesprek aan te gaan. Kleurrijk Zorgen is de vaste partner van AdSysCo op het gebied van participatievraagstukken. We brengen u graag met hen in contact. 

Kleurrijk Zorgen

Kleurrijk Zorgen
statushouders klaarstomen voor een baan in de zorg

Geïnteresseerd in Kleurrijk Zorgen? Neem dan contact op.

Welzijn op Recept