Software voor de zorg en welzijn

Koppelingen RegiCare en AFAS

In goede samenwerking met AIMS, AFAS-dienstverlener uit Haarlem, zijn de koppelingen tussen RegiCare en AFAS recent uitgebreid, verbeterd en gestandaardiseerd.

Koppelingen RegiCare en AFAS samen met AIMS

De koppelingen van RegiCare naar andere systemen zijn bedoeld om dubbel administratief werk te elimineren. Wat in het ene systeem al geregistreerd wordt, hoeft in het andere systeem niet opnieuw vastgelegd te worden. Dat is het idee. RegiCare koppelt naar de website, de kantoorautomatisering, de financiële en de personeelsregistraties. Om die koppelingen en de daarmee gepaard gaande tijdwinst te realiseren moet gewerkt worden met standaard-inrichtingen aan beide kanten, net als een stekker en een stopcontact thuis.

Veel van onze afnemers gebruiken AFAS voor de financiële en personeelsadministratie. De koppelingen tussen RegiCare en AFAS zijn daarom voor veel organisaties van belang. In goede samenwerking met AIMS, AFAS-dienstverlener uit Haarlem, zijn deze koppelingen recent uitgebreid, verbeterd en gestandaardiseerd.

De professionals van AIMS komen uit de vakgebieden HR, payroll en Finance en zijn zeer ter zake deskundig. AIMS is daarnaast gecertificeerd koppelpartner van AFAS en beschikt over een platform waarin alle connectoren van AFAS zijn opgenomen. AIMS heeft ook zorg- en welzijnsorganisaties als klant en kent de werkprocessen aan beide kanten goed.

De vernieuwde koppelingen zorgen ervoor dat eenmaal vastgelegde gegevens nog beter in andere systemen worden gebruikt, waardoor foutkansen worden verkleind en tijdwinst wordt geboekt. Er zijn nu vier koppelingen tussen RegiCare en AFAS:

➤ Personeelskoppeling

Van AFAS naar RegiCare

Velden uit de AFAS-personeelsadministratie die noodzakelijk zijn voor toepassing in RegiCare, worden naar RegiCare gebracht. Het gaat hierbij om velden waarmee de medewerkers kenbaar worden gemaakt en velden waarmee op een juiste manier tijd geregistreerd wordt. Veranderingen in de velden van AFAS worden in RegiCare verwerkt.

➤ Projectenkoppeling

Van RegiCare naar AFAS

Voor opdrachten en contractbeheer gebruikt RegiTijd de AFAS-projectcodes van de Projectmodule. RegiTijd houdt de projecten synchroon en stuurt de geschreven projecturen door naar AFAS.

➤ Financiële koppeling

Van RegiCare naar AFAS

Financiële transacties tussen welzijnsorganisaties en klanten (eigen bijdrage, verhuur locaties, declaraties vrijwilligers, enz.) worden in RegiCare aangemaakt en geheel in AFAS geadministreerd en verwerkt. In RegiCare vindt geen financiële administratie plaats, hetgeen voorheen wel zo was. 

➤ Verzuim & verlofkoppeling

Van AFAS naar RegiCare

De verzuimregistratie, verlofaanvragen en afhandeling wordt binnen AFAS uitgevoerd. Door middel van deze koppeling worden deze uren geautomatiseerd opgenomen in RegiTijd (categorie: overig) op de tijdschrijfrubriek “ziek” of “verlof”.

Om maximaal profijt te hebben van deze koppelingen moeten de inrichtingen van RegiCare en AFAS voldoen aan de standaarden. Veel kennis en ervaring met deze inrichtingen borgt de kwaliteit van deze koppelingen en leidt tot een snellere implementatie en een stabiele toepassing van de koppelingen. Om die reden heeft AdSysCo ervoor gekozen om de implementatie van onze AFAS-koppelingen voortaan door AIMS te laten uitvoeren.

Wat betekent deze samenwerking voor u?

  • Welzijnsorganisatie die RegiCare nieuw gaan gebruiken en een koppeling met AFAS nodig hebben, krijgen direct de nieuwste koppelingen, die vervolgens door AIMS worden geïmplementeerd.
  • Welzijnsorganisaties die al beschikken over AFAS-koppelingen met RegiCare kunnen ervoor kiezen de nieuwe koppelingen (door AIMS) te laten implementeren of optimaliseren. Hierdoor profiteert u ook van de voordelen (minder fouten, meer tijdwinst). De kosten van de nieuwe koppelingen en de AIMS-toepasbaarheidstoets op uw AFAS inrichting zitten in het bestaande RegiCare abonnement.

RegiCare & AFAS
verbinding met AIMS

Informatie over de nieuwe AFAS-koppelingen kunt u opvragen bij AdSysCo.

Welzijn op Recept