Software voor de zorg en welzijn

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Kwalitatief welzijnswerk, daar staan we voor! Maar hoe toon je die kwaliteit nou aan? Met Tine Hoofd gingen we in gesprek over het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Eind 2016 werd het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk geïntroduceerd door Sociaal Werk Nederland. Dit label zegt iets over de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap, de dienstverlening en het bestuur van een welzijnsorganisatie. Dit in tegenstelling tot certificeringen als ISO en HKZ, die meer een momentopname zijn van processen en protocollen. Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk richt zich meer op het vermogen om mee te veranderen met de omgeving waarin de organisatie werkt. Daarnaast geeft het Kwaliteitslabel zicht op groeiend vakmanschap en dienstbaarheid binnen een sociaal werk organisatie.

Software voor de welzijn en Zorg

Gang naar certificering

Het Kwaliteitslabel is voor en door de branche ontwikkeld en bestaat uit een serie normen en materialen die middels intercollegiale toetsing worden doorgenomen. Doorstaat de organisatie deze toets, dan volgt een vermelding in het Kwaliteitsregister van Sociaal Werk Nederland. Doorloopt de organisatie daarna met succes een externe audit dan volgt ook nog een certificaat!

De gang naar dit certificaat levert al zeer relevante gesprekken tussen professionals op, zo zegt Tine Hoofd (programmamanager bij welzijnsorganisatie Versa Welzijn), die nauw betrokken is bij de audits. Gesprekken over waarom dingen gedaan worden, waar je blij mee bent, of hoe iets beter kan, leveren stof tot nadenken op. Daarnaast laten deze gesprekken zien dat er veel mogelijk is om het werk beter te doen. Tijdens deze gesprekken realiseren professionals zich wat ze allemaal al goed doen en waar ze dus TROTS op mogen zijn! “Dat alleen al is een enorme winst”, zegt Tine.

Kwaliteit met RegiCare

Kwaliteit heeft ook te maken met de informatie- en registratiekwaliteit. Dat vereist een professioneel registratiesysteem en betrouwbare rapportages. Een goed ingericht registratiesysteem zoals RegiCare met beschikbare rapportages ondersteunt de certificering enorm, laat Tine weten. ‘Wij hebben ervaren dat een goed en volledig registratiesysteem de ruggengraat van de organisatie is’, voegt ze toe. Zo kan in tijden van onzekerheid of grote veranderingen het werk stabiel doorgaan, omdat de collega’s weten wat te doen. Ze kunnen terugvallen op de gewoonten en houvast van het registratiesysteem.

Daarnaast scheelt het veel zorg en aandacht voor methodisch goed werken als je de systematiek van RegiCare-modules volgt. ‘Wij hebben ervaren dat collega’s aan de hand van RegiCare-modules methodisch en systematisch werken. Zij kunnen hierdoor goed op de gehanteerde werkwijzen reflecteren’, aldus Tine. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van Wet Meldcode in RegiCare, de uitgangspunten van SNS, Positieve Gezondheid en Effectenmonitor. Door deze hulpmiddelen te gebruiken ben je in één keer up to date met goed methodisch werken en neem je de inwoner als vertrekpunt. Gebruik je daarnaast ook een goed ingericht vrijwilligersportaal, dan weet je dat je goed zit in de omgang met vrijwilligers. ‘Voor mij zijn dat de sterke punten van RegiCare voor de professionals die elke dag weer met de voeten in de klei staan’, aldus Tine.

Kwalitatief welzijnswerk
met RegiCare

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van RegiCare voor jouw organisatie? Lees dan verder of neem contact op met AdSysCo.

Welzijn op Recept