Software voor de zorg en welzijn

''We weten wat werkt''

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn colums - PietPraat - zaken binnen het sociaal domein. In de nieuwste PietPraat gaat hij in gesprek met Liesbeth Gaasbeek.

Daags na de eerste berichten over het Integraal Zorgakkoord in wording spreek ik Liesbeth Gaasbeek, directeur van de Stichting Gouden Dagen, één van de partners van AdSysCo. De afspraak stond al een tijdje in de agenda’s maar het gespreksonderwerp was ineens bijzonder actueel. Dit akkoord in wording betekent dat er meer ruimte komt voor preventieve programma’s en maatregelen. Dit juichen we alleen maar toe, want het is allang duidelijk dat preventie loont. Het is ook duidelijk dat het welzijnswerk hierin een grote opdracht heeft. Een opdracht die in belang én omvang enorm gaat toenemen.

Preventie door activiteiten

Het organiseren van activiteiten en andere manieren om betrokkenheid in de buurt te vergroten is een belangrijke preventieve maatregel, zeker als het gaat om ouderen. Het regelmatig deelnemen aan activiteiten bevordert het welzijn en de participatiegraad en helpt bij de reductie van eenzaamheid en de hieraan verbonden toenemende zorgkosten. Overal in het land zijn de afgelopen jaren initiatieven ontstaan die de cohesie in de buurt proberen te vergroten en het leven van haar bewoners aantrekkelijker te maken. Hierbij is het organiseren van een divers aanbod aan activiteiten de sleutel.

Om activiteiten aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe deelnemers moet hierin geïnnoveerd worden net als elders. Hier verschijnt Gouden Dagen op het toneel, ondersteuner en innovator in activiteiten voor welzijns- en zorgorganisatie om het welzijn van ouderen te bevorderen en eenzaamheid te verminderen.

 

Liesbeth Gaasbeek

Gouden Voorbeelden

“Het ondersteunen van en innoveren in activiteiten voor ouderen, activiteiten met een gouden randje, met iets bijzonders, iets waar je enthousiast over bent en je graag over vertelt, daar gaat het ons om”, zegt Liesbeth met een gouden lach. “We hebben in de afgelopen 15 jaar ervaren wat werkt en wat niet goed werkt. Ook zijn we vaak op de hoogte van de nieuwste activiteiten, zoals bijvoorbeeld de zityoga en tai chi voor ouderen. Daarnaast richten we ons op evenementen waar (oudere) buurtbewoners samen heen kunnen gaan”. Zo werd vorige zomer de Gouden Tour door Europa uitgerold, waarbij Gouden Dagen locaties een themadoos ontvingen om zes vakantiemiddagen te organiseren. In Utrecht is het Gouden Stratenplan uitgerold en de Gouden Koets rijdt inmiddels op verschillende plaatsen in Nederland rond. “Het aanbod aan startsubsidies, wensbomen en toegang tot alle mogelijkheden van Gouden Dagen is geïmplementeerd op inmiddels ruim 100 locaties, altijd op de maat van de lokale wensen en mogelijkheden”, aldus Liesbeth.

PietPraat met Liesbeth Gaasbeek Gouden Dagen

Samen doen

Innovaties zijn kostbaar, ook die rondom activiteiten voor ouderen. Tijd om te experimenteren is schaars, budgetten altijd onvoldoende en personeel is lang niet altijd in de gelegenheid zelf iets nieuws uit te proberen. Om toch te innoveren is samenwerking noodzakelijk. Daarom ontwikkelt Gouden Dagen nieuwe concepten en doet hiermee ervaringen op.

Concepten die echt werken worden aan de deelnemende organisaties beschikbaar gesteld. Ook brengt Gouden Dagen de betrokken professionals bij elkaar. Innoveren is immers ook van elkaar leren en elkaars talenten gebruiken. Dat geldt ook voor onderwerpen als het werven en behouden van vrijwilligers en het werven van fondsen om activiteiten mogelijk te maken.

AdSysCo werkt graag samen met Gouden Dagen, omdat we weten dat preventie prioriteit nummer één van welzijn is en welzijn een gevarieerd aanbod nodig heeft om meer mensen te kunnen helpen. Gouden Dagen biedt daartoe mooie mogelijkheden.