Software voor de zorg en welzijn

RegiBieb voor vrijwilligers

Bibliotheken en vrijwilligers zijn al heel lang met elkaar verbonden. Afgelopen jaren is het vrijwilligersaantal bij bibliotheken snel gegroeid met de komst van nieuwe diensten als Taalhuizen, Fablabs en IDO. Hoe kan je deze groeiende vrijwilligersaantallen het beste ondersteunen?

De waarde van vrijwillige inzet

De ontwikkeling van bibliotheken op sociaal en maatschappelijk-educatief vlak, en de daarmee gepaard gaande rol binnen de lokale netwerken, geeft kansen voor de inzet van vrijwilligers. Zij dragen bij aan een breder verankerde bibliotheek en versterken daarbij ook zichzelf. De inzet van vrijwilligers brengt hierbij: 

  • Waarde voor de ontvanger
  • Waarde voor de vrijwilliger
  • Waarde voor de samenleving

Vrijwilligers ondersteunen met RegiBieb

De rijkdom aan kennis, inzet en motivatie van vrijwilligers is een schatkist die goede ondersteuning verdient. AdSysCo biedt met RegiBieb een ICT-oplossing die de maatschappelijke waarde van vrijwilligers ondersteunt. Deze vrijwilligersondersteuning kent twee kanten. Aan de ene kant ondersteunt RegiBieb de organisatie met goed AVG-proof beheer van de vrijwilligers en overzichtelijke administratie van de gewenste taken. Aan de andere kant ondersteunt RegiBieb de vrijwilliger met een eigen portaal waarop de vrijwilliger zelf aangeboden taken kan inzien, eigen gegevens kan beheren en aanbod kan vinden vanuit de organisatie. Hoe leuk kan het zijn om vrijwilligers online aanbod te bieden van workshops of een gezellige koffieochtend? Of hoe handig is het om online documenten met instructies vindbaar te maken en uiteraard de laatste nieuwtjes te delen? 

Portaal vrijwilligers RegiBieb

Minder urenlast, meer waarde

Met de groei van het aantal vrijwilligers en de diversiteit aan taken benoemen steeds meer bibliotheekorganisaties een vrijwilligerscoördinator. Een taak die veel tijd vraagt. De inzet van RegiBieb kan uitkomst bieden voor vrijwilligerscoördinatoren. Door in RegiBieb de administratie van vrijwilligers en bijbehorende taken uniformer in te richten en de vrijwilligers zelf de regie over een deel van dit werk te geven, wordt de urenlast voor hen gereduceerd.  

Goede begeleiding van vrijwilligers en zelfredzaamheid van vrijwilligers maakt het werk voor iedereen aantrekkelijker. Vrijwilligers voelen zich gesterkt en blijven langduriger actief bij de organisatie. Zij vormen een ambassadeursgroep voor het bibliotheekwerk en een verbinding met andere organisaties binnen de lokale samenleving. En dat is de waarde van vrijwilligerswerk!

RegiBieb
voor vrijwilligers

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van RegiBieb voor ondersteuning van de vrijwillige inzet? Neem dan vrijblijvend contact op.

Welzijn op Recept