Software voor de zorg en welzijn

RegiCare scoort goed in Pharaon

Het Europese Pharaon-project is ondanks fikse Corona-vertragingen vol op stoom. Vorige week ontmoette de deelnemers elkaar voor de eerste keer live sinds de aftrap in januari 2020 in het Italiaanse Pisa.

Waar gaat Pharaon ook alweer over?

Pharaon is een door de Europese Commissie geïnitieerd programma met als doel het leven van ouderen aangenamer te maken door inzet van ICT-technologie. Denk daarbij aan technologieën als geïntegreerde klantgerichte open oplossingen, inclusief Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotica, big data, enzovoort. Inzet van deze technologieën moet leiden tot gepersonaliseerde verbetering van de kwaliteit van leven op het terrein van zorg- en welzijn. 

In vijf landen worden zes pilots georganiseerd om wetenschappelijk te onderzoeken in hoeverre deze technologische oplossingen ouderen kunnen helpen langer prettig thuis te wonen. We dénken namelijk wel dat dat zo is, maar nu gaat het om de wetenschappelijke onderbouwing. Daarnaast beoogt het Pharaon-project dat succesvolle technologieën ook elders in Europa toegepast kunnen worden. Op deze manier hoeft het wiel maar één keer uitgevonden te worden. Geslaagde toepassingen in Spanje kunnen zo ook elders worden ingezet. Deze kruisbestuiving onderstreept het Europese karakter van het project.

Pharaon logo

Naast de Nederlandse initiatieven zijn er pilots in Italië, Portugal en Slovenië en twee in Spanje. In Nederland richten we ons vooral op het sociale welzijn van mensen door meer met elkaar te doen, beter te eten en meer te bewegen. In de andere landen staan technische oplossingen centraal, zoals de inzet van robots. In elke pilot wordt wetenschappelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd door universiteiten.

De Nederlandse pilot

In Nederland wordt de pilot georganiseerd door vijf partijen: Universiteit Twente, Roessingh Research & Development, Maastricht Instruments, Nationaal Ouderenfonds en AdSysCo. In onze pilot staan de deelnemers van de Boodschappenplusbus van het Ouderenfonds centraal. Met de Boodschappenplusbus kunnen minder mobiele ouderen eropuit. In de pilot gaan we onderzoeken in hoeverre deelnemende ouderen het prettig vinden om meer te doen dan enkel deel te nemen aan de uitjes van de bussen. Denk aan activiteiten als samen wandelen, hulp in huis, et cetera. Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd twee toepassingen te gebruiken om beter te eten (m.b.v. PACO van Roessingh) en meer te bewegen (m.b.v. MissActivity van Maastricht Instruments). AdSysCo zet RegiCare in met vier modulen:

  • RegiVervoer ten behoeve van de planning van bussen, deelnemers en chauffeurs
  • RegiMatch ten behoeve van de matching tussen mensen die iets met elkaar willen doen
  • RegiAct ten behoeve van de planning van allerlei activiteiten (uitjes)
  • Klantportaal dat gebruikt wordt door de deelnemers en waar zij de activiteitenagenda van de BoodschappenPlusBus kunnen inzien en zich daarvoor kunnen inschrijven. Het klantportaal bevat eveneens een community faciliteit waardoor deelnemers foto’s kunnen uitwisselen.

De pilots zullen in het voorjaar van 2022 starten bij vier welzijnsorganisaties, waarvan drie deelnemen aan het experiment en één fungeert als controlegroep. Universiteit Twente is de pilotcoördinator in Nederland en verricht het onderzoek, waarop twee promovendi zijn geplaatst.

Software voor de welzijn en Zorg
RegiCare-klantportaal

Pre-validatie

In de afgelopen weken zijn de technologieën die aan Pharaon deelnemen globaal getoetst op technische aspecten en gebruiksvriendelijkheid. Deze test wordt de pre-validatie genoemd en werd uitgevoerd door Autonom Lab uit Frankrijk. RegiCare, PACO en MissActivity zijn globaal getoetst door een kleine groep ouderen. Elders heeft eenzelfde test plaatsgevonden waarbij telkens op dezelfde aspecten werd getoetst.

Bij de pre-validatie van RegiCare stond vooral het klantportaal centraal. Dit klantportaal zal in de pilot gebruikt gaan worden door de deelnemers. Het klantportaal is een vrij nieuwe functionaliteit in RegiCare en wordt door een toenemend aantal welzijnsorganisaties ingezet.

Tijdens de vergadering in Amsterdam werden de eerste uitkomsten van de pre-validatie gepresenteerd. RegiCare heeft met 81 punten op een schaal van 100 goed gescoord. In de komende periode worden enkele kleine aandachtspuntjes opgepakt en worden de technologieën verder geschikt gemaakt voor de pilots die vanaf het voorjaar 2022 gaan lopen.

Contact