Uitgangspunten RegiCare

RegiCare, de robuuste registratiesuite voor zorg en welzijn, kent een aantal uitgangspunten die zorgen voor een effectieve en efficiënte informatievoorziening ten behoeve van de primaire processen.

  • Integraliteit

    RegiCare ondersteunt alle werkprocessen die voortvloeien uit het welzijnsarrangement en de informele zorg. Daarmee wordt voorkomen dat er voor verschillende activiteiten verschillende applicaties worden gebruikt met dito verschillend beheer en dubbele kosten. Integraal betekent dat de basisgegevens van cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, etc. eenmaal worden vastgelegd en automatisch worden gebruikt in de verschillende activiteiten. Dubbel registreren behoort tot het verleden, de datakwaliteit wordt verbeterd en de tijdsbesparing is enorm.

  • Standaardisering

    Met RegiCare worden veel administratieve werkprocessen verregaand gestandaardiseerd zodat de instelling daar minimaal tijd aan kwijt is. Deze standaardisatie lijkt in tegenstelling met het maatwerk van het welzijnsarrangement, maar er zal geen instelling zijn die haar reden van bestaan profileert in geheel eigen administratieve werkprocessen. Geen enkel bedrijf zal tegen haar klanten zeggen dat haar financiële boekhouding een “unique sellingpoint” is. Dat geldt ook voor zorg- en welzijn. Het gebruikte registratiesysteem moet goed, eenvoudig en snel werken en informatie opleveren die nodig is. Om dit te realiseren is standaardisatie noodzakelijk met inachtneming van individuele verschillen. RegiCare is derhalve een standaard product dat op maat wordt ingericht.

  • ICT: Weg ermee!

    Steeds meer ICT-voorzieningen worden centraal aangeboden en lokaal gebruikt. Thuis en op het werk loggen we in de eigen omgeving en gaan aan de slag. Systemen voor de financiële- en personeelsadministratie werken anno 2018 zo, evenals RegiCare voor de primaire processen van zorg en welzijn. De complexiteit en de afhankelijkheid van dergelijke systemen is zodanig dat het haast ondoenlijk is om de expertise daartoe in eigen huis te hebben en te houden. Uiteraard zijn er vraagstukken als “waar staan mijn gegevens?” en “wat gebeurt er als het systeem ermee stopt?”. Maar deze vraagstukken van beveiliging wegen niet op tegen het in eigen huis beheren van dergelijke systemen. U bent immers geen ICT-bedrijf of administratiekantoor. Dat is ook specialistenwerk, net zoals het werk van zorg en welzijn. Dus “ICT: weg ermee”.