Software voor de zorg en welzijn

RegiPizza met JES Rijnland

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns – PietPraat – zaken binnen het sociaal domein. Deze keer ging hij in gesprek met Marissa Verbeek en Jolanda Borst van JES Rijnland.

Op bezoek bij JES Rijnland

Op bezoek bij JES Rijnland is ook op bezoek in één van de grootste monumenten van Leiden, een imponerend bouwwerk hartje stad, daterend uit 1403. Het gebouw had vanaf ongeveer 1500 tot 1961 de functie van weeshuis. Nu huisvest het verschillende kinderrechtenorganisaties onder de hoede van Stichting Utopa. JES Rijnland is één van deze organisaties.

JES staat voor Jeugd en Samenleving en focust zich op de ondersteuning van kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders, veelal in kwetsbare situaties, en verbindt hen aan relevante voorzieningen in de wijk. JES heeft een scala programma’s ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, voor elke leeftijd en voor elke situatie op maat gemaakt, variërend van speelgroepen voor de allerjongsten tot School’s cool, een coachingstraject voor middelbare scholieren. De kinderen worden naar JES doorverwezen door welzijnsorganisaties, scholen, CJG’s en andere organisaties in de stad, maar JES gaat er ook zelf op uit zich bekend te maken in wijken en buurten. Gemiddeld nemen 400 tot 500 kinderen jaarlijks actief mee aan de programma’s, die nu in zes gemeenten worden aangeboden en ook door deze gemeenten worden gefinancierd.

Ik spreek met Marissa Verbeek, pedagoog, en Jolanda Borst, manager programma’s, over de implementatie en eerste ervaringen met RegiCare, het registratiesysteem van AdSysCo. Beiden waren en zijn nauw betrokken bij de implementatie en het gebruik ervan. De aanleiding om van registratiesysteem te veranderen was om de impact van JES beter zichtbaar te maken. Doordat JES in steeds meer gemeenten aan de slag is gegaan, zijn dergelijke rapportages steeds belangrijker geworden. De keuze voor RegiCare was een keuze voor de geautomatiseerde rapportages en het feit dat partners van JES in de regio ook met RegiCare werken.

Aan de slag met RegiCare

De implementatie van RegiCare was voor AdSysCo anders dan anders. JES doet nu eenmaal andere dingen dan een welzijnsorganisatie en dat betekende dat de inrichting enigszins een zoektocht was, die uiteindelijk een mooi resultaat heeft opgeleverd. Het was ook een zoektocht naar de vraag “waarom is JES Rijnland op deze wereld?” oftewel welke KPI’s wil JES nastreven. Onderweg werden keuzes gemaakt en doelen smart gemaakt. Ook werd ontdekt dat JES relevante activiteiten ontplooit die nooit eerder werden vastgelegd. De implementatie van een informatiesysteem maakt heel wat los.

JES Rijnland is nu een klein half jaar onderweg met RegiCare en elke dag wordt geleerd: hoe een situatie of gebeurtenis het best in het systeem kan worden vastgelegd, functionaliteit die wordt ontdekt, wat bepaalde rapportages betekenen, enzovoort. Dit leerproces wordt gestimuleerd door RegiPizza, een periodieke teambijeenkomst om met z’n allen RegiCare bij te werken voor zover dat nodig is, van elkaar te leren hoe dat het handigst kan en met elkaar te bespreken wat de output van het systeem betekent voor het werk. Dit alles wordt besproken met een pizza op schoot. RegiPizza dus! Een mooi voorbeeld hoe informatie het gesprek over het werk ondersteunt en uiteindelijk gaat het daarom.

De programma’s van JES gun ik elk kind in kwetsbare situaties, RegiPizza gun ik elke social worker.

RegiPizza
De toepassing van RegiCare

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden
van RegiCare voor uw organisatie?
Neem dan contact op. 

Welzijn op Recept