Software voor de zorg en welzijn

RegiCare status pagina

RegiCare is up and running

Server storing

Oorzaak gevonden

Wij zijn op de hoogte van een server storing. Hier door is een deel van RegiCare onbereikbaar. Wij werken hard om het zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Beste RegiCare gebruiker,

Dinsdagochtend 22 november is RegiCare een deel van de ochtend niet goed bereikbaar geweest. Dit werd veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen server die veel requests naar onze firewall stuurde. De afhandeling van deze requests nam dusdanig veel tijd in beslag dat andere – reguliere – requests erg traag werden afgehandeld en in sommige gevallen helemaal niet verwerkt konden worden vanwege time outs.

 

Ondernomen acties

Ons technisch team heeft gedurende de ochtend geanalyseerd waardoor de performance van de firewall niet optimaal was. Het door AdSysCo geïnstalleerde monitorsysteem gaf aan dat alle apparatuur in het datacenter technisch goed werkte en dat alle dubbel uitgevoerde systemen naar behoren functioneerden. In het datacenter hebben wij alle systemen tevens fysiek gecontroleerd. Vervolgens werd geanalyseerd waar de requests vandaan kwamen en vervolgens hebben wij deze requests kunnen afwenden. Einde van de ochtend waren alle diensten weer goed bereikbaar.

 

Risico

Er is geen veiligheidsrisico geweest. Alle beveiligingsmechanismen – zowel technisch als procedureel – hebben gewerkt zoals het behoort. Alleen de capaciteit van de firewall was in de ochtend niet toereikend voor de grote hoeveelheid requests.

 

Geplande acties

In de nabije toekomst installeren we voor en in onze firewalls applicaties die snel een grote hoeveelheid requests registreren en hiervan automatisch melding maken voordat het tot problemen voor reguliere gebruikers kan leiden.

 

Met vriendelijke groet,

AdSysCo

Contactformulier