Software voor de zorg en welzijn

Steunpunt Midden-Holland

Steunpunt Midden-Holland heeft RegiCare in gebruik genomen.

Steunpunt (Steun●) Midden Holland is een vrijwilligersorganisatie die met vijf professionals, 200 vrijwilligers en twee locaties in Midden Holland en Thuis mensen liefdevol begeleidt naar hun levenseinde. Jaarlijks ontvangt Steun● Midden Holland ongeveer 120 gasten. Het werk voor de gasten en hun naasten is arbeidsintensief en vindt plaats op de eigen locaties, bij zorginstellingen of Thuis.

Voor één registratie

Sinds 2020 is RegiCare in gebruik genomen als centrale registratie van vrijwilligers, het werk van professionals en de vastlegging van relevante informatie rondom de gasten en aanvragen Ondersteuning Thuis. Voorheen werden verschillende systemen gebruikt, waaronder een maatwerkoplossing. Het verkrijgen van de juiste informatie was toen niet eenvoudig en de continuïteit van het maatwerksysteem was fragiel. “Het was toen tijd voor wat nieuws”, aldus Marianne Boone, directeur van Steun● Midden Holland. Zij en Sabine Klootwijk, die automatisering in haar pakket heeft, gingen op zoek en kwamen uit bij RegiCare.

Steun

Van gasten en vrijwilligers

De implementatie van RegiCare was vooral het kiezen uit de vele mogelijkheden zodat het systeem goed aansluit bij het specifieke karakter van Steun● Midden Holland. Dat is overigens een “ongoing process” zo blijkt uit het gesprek met Marianne en Sabine. RegiCare wordt gebruikt voor het hele vrijwilligersbeheer en de registratie van gasten en Ondersteuning Thuis. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan, hoelang zijn ze te gast, wie behoort tot hun netwerk (familie, naasten, thuiszorg, huisarts). Natuurlijk is de vastlegging van contactmomenten met gasten en vrijwilligers belangrijk om de onderlinge communicatie te borgen.

De eerste voordelen van het gebruik van RegiCare zijn al zichtbaar: eenmaal (goed) vastleggen en meervoudig gebruiken van gegevens scheelt dubbelwerk en veel fouten. Dit bespaart tijd. “Het eenvoudig opstellen van rapportages kan al, maar kan beter als we met z’n allen nog beter vastleggen”, aldus de directeur. De weg vinden in de vele mogelijkheden die er zijn kost nu tijd, maar levert straks veel op. Steun● Midden Holland verwacht dat er in de nabije toekomst vaker om rapportages gevraagd zal worden. Daarom investeert het steunpunt nu in een goede geautomatiseerde informatiehuishouding. De kosten gaan voor de baten.