Software voor de zorg en welzijn

‘Vroeg’-senioren, dé oplossing

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Het mes snijdt aan twee kanten

Steeds meer ‘vroeg’-senioren (65-75 jarigen) kunnen zich verdienstelijk maken voor hun omgeving. De ‘laat’-senioren (>76-jarigen) leven langer en deze groep neemt in aantallen fors toe door de dubbele vergrijzing. Deze groep gaat meer zorg nodig hebben. De angst dat zorgkosten de pan uit rijzen betreft vooral de ‘laat’-senioren. ‘Vroeg’-senioren kunnen een belangrijke rol spelen bij het reduceren van die zorgkosten. De mogelijkheden daartoe zitten in de preventieve sfeer om eenzaamheid tegen te gaan en de zelfredzaamheid te ondersteunen. Concreet gaat het om het versterken van sociale contacten, onder andere door mobiliteit en huisbezoek, hulp in en om huis, gezamenlijk er op uit, gezamenlijk eten en goed bewegen. Op tal van deze terreinen kunnen ‘vroeg’-senioren de ‘laat’-senioren een steuntje in de rug bieden, zo is de ervaring. Goed voorbeeld zijn de duizenden vrijwilligers van ANWB AutoMaatje. Hierdoor kunnen mensen langer en leuker meedraaien in de samenleving en wordt dure zorg voorkomen. ‘Vroeg’-senioren ervaren hun vrijwillige inzet vaak als zinvol en dat houdt hen langer kwiek. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Software voor de welzijn en Zorg

Welzijn: de link tussen 'vroeg'- en 'laat'-senioren

Het in goede banen leiden van de vrijwillige inzet door ‘vroeg’-senioren is bij uitstek een opdracht voor welzijn. Het is immers één van haar kerntaken en zij beschikt over expertise en faciliteiten om dat goed te doen. Welzijn kent de ‘laat’-senioren in de buurt, heeft locaties om activiteiten te kunnen organiseren, maar bovenal heeft zij veel ervaring om vrijwilligers te ondersteunen.
Naarmate de inzet van ‘vroeg’-senioren belangrijker wordt voor het welbevinden van ‘laat’-senioren, zal deze preventieve opdracht van welzijn belangrijker worden. Concreet betekent dit dat meer ‘laat’-senioren bereikt moeten worden en dat er dus meer ‘vroeg’-senioren ingezet moeten worden. Dat is de reden waarom de vrijwillige inzet binnen RegiCare nadrukkelijk aanwezig is met:

  • een professioneel registratiesysteem voor vrijwilligers
  • uitgebreide functionaliteit om vraag en aanbod van vrijwillige inzet te matchen
  • overzichtelijke vacaturebanken en prikbordfunctionaliteit
  • individueel portaal voor een veilige en eenvoudige communicatie met vrijwilligers
  • apps (games) om wensen en talenten van ‘laat’- en ‘vroeg’-senioren in beeld te krijgen

De huidige ‘vroeg’-senioren zijn gewend met dergelijke moderne digitale middelen te werken. Het is voor hen een goede arbeidsvoorwaarde. Een professioneel communicatiekanaal voor vrijwilligers is daarmee een “must” om de preventieve uitdagingen rondom de ‘laat’-senioren aan te kunnen.