Software voor de zorg en welzijn

Welzijn op Recept

De nieuwe koppeling tussen huisartseninformatiesystemen en RegiCare is een belangrijke stap voorwaarts bij het implementeren van Welzijn op Recept. AdSysCo heeft in samenwerking met Zorgmail de digitale koppeling met RegiCare mogelijk gemaakt.

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept staat voor de samenwerking tussen huisartsen en welzijn. Het doel is om mensen met psychosociale klachten als vermoeidheid, angst en stress te koppelen aan de lokale welzijnsorganisatie. Dit omdat er vaak onderliggende sociaal maatschappelijke problematieken spelen waar de huisarts onvoldoende voor geëquipeerd is.  

Op veel plekken in het land werken huisartsen en welzijn al samen. Die samenwerking kent vele vormen, maar had altijd het technische probleem dat het huisartsinformatiesysteem niet gekoppeld was aan het registratiesysteem van de welzijnsorganisatie. De huisarts wil het liefst vanuit het eigen registratiesysteem een inwoner doorverwezen naar welzijn. Ook is het wenselijk dat de terugkoppeling van welzijn over de ontwikkeling van de betreffende inwoner in het huisartsinformatiesysteem staat. Met de nieuwe koppeling is dat mogelijk. 

Hoe werkt het?

De nu gerealiseerde koppeling loopt via Zorgmail, de berichtendienst die zorgorganisaties digitaal verbindt. Alle huisartsinformatiesystemen zijn aangesloten op Zorgmail. Nu ook RegiCare op Zorgmail is aangesloten, is de digitale verbinding tussen huisarts en welzijn een feit. De arts legt zijn bevinding en advies rondom een inwoner vast in het eigen huisartseninformatiesysteem (HIS). Via Zorgmail wordt een bericht verstuurd naar de RegiCare-omgeving van de lokale welzijnsorganisatie. De huisarts moet in zijn HIS een code laten opnemen en de welzijnsorganisatie moet een abonnement op Zorgmail afsluiten. Het verzonden bericht komt terecht in RegiInbox, de verzamelplek van berichten in RegiCare. Vandaaruit wordt het bericht doorgezet naar de welzijnswerker.

Hoe nu verder?

De nieuwe koppeling wordt momenteel getest bij Welzijn Barneveld die RegiCare gebruiken. Na deze periode wordt de koppeling beschikbaar gesteld voor alle RegiCare-gebruikers. De implementatie van deze koppeling wordt verzorgd in samenwerking met een implementatiepartner van AdSysCo. 

Welzijn op Recept
binnen jouw organisatie

Benieuwd naar de mogelijkheden van Welzijn op Recept voor jouw organisatie? Neem contact op.

Welzijn op Recept