Welzijn - adsysco.nl

RegiCare
voor welzijnsorganisaties

Voor welzijnsinstellingen is RegiCare ideaal: één gebruiksvriendelijk systeem voor groepsactiviteiten, individuele ondersteuning en vrijwilligerswerk.

Onze modules voor welzijn

Iedereen werkt in hetzelfde systeem, op dezelfde manier en met dezelfde gegevens. Cruciaal binnen RegiCare is:

Eenmaal vastleggen en meervoudig gebruiken. Iemand die vrijwilliger is én deelneemt aan activiteiten én een individueel clienttraject doorloopt staat slechts eenmaal in de database.

De klantvolgende processen (dossiervorming) zijn op maat in te richten. Binnen deze processen kunnen metingen (bijvoorbeeld de ZelfRedzaamheidsMatrix) worden toegepast.

RegiCare-gebruikers zijn bijzonder actief in het preventieve deel van het sociale domein. De persoonlijke vraag van burgers wordt gehoord of gesignaleerd. Vanuit maatschappelijk werk of onafhankelijke cliëntondersteuning wordt snel gereageerd en begeleiding gegeven om hen zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan, de omgeving te activeren en een passend welzijnsarrangement te bieden.

Rond individuele dienstverlening hebben wij oplossingen voor onder andere:

• maatschappelijk werk
• onafhankelijke cliëntondersteuning
• informatie en advies

Het bij elkaar brengen van mensen in ontmoetingsactiviteiten, aanschuifrestaurants, sportactiviteiten, cursussen of andere vormen van collectieve dienstverlening is een belangrijke welzijnsdoelstelling. Met RegiAct worden alle administratieve en financiële processen rond deze vormen van collectieve dienstverlening ondersteund. Planning van activiteiten en bijbehorende professionals/vrijwilligers, inschrijvingen, locatiebeheer en de financiële afhandelingen zijn onderdeel van RegiAct, inclusief bijbehorende overzichten zoals deelnemerslijsten.

RegiCare biedt met RegiMatch een breed scala aan oplossingen die een brug slaan tussen vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk: vacature- en talentenbanken, een marktplaats voor vraag en aanbod, tools voor de registratie van vrijwilligers en voor de (digitale) verbinding met hen. RegiMatch kan worden uitgebreid met een “digitale ontmoetingsplaats” waarin vrijwilligers hun eigen profiel kunnen bewerken, kunnen reageren op vragen van zorgorganisaties of die van bewoners van zorglocaties. Door deze ontmoetingsplaats vinden vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk elkaar sneller en makkelijker. Hierdoor wordt de verbinding tussen alle betrokkenen versterkt waardoor ook nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken.

Op de RegiCare-database draait RegiRapport, een module die automatisch een groot aantal gestandaardiseerde rapportages genereert over alle onderdelen van RegiCare. De rapportages zijn bedoeld om het functioneren van medewerkers en organisaties in de toekomst te ondersteunen. De rapportagebibliotheek wordt doorlopend geactualiseerd op basis van gebruik, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe methodieken van effectmeting, enzovoort.

REGICARE
voor u

Om te zien wat RegiCare voor uw
organisatie kan betekenen komen
wij graag vrijblijvend bij u langs!

try demo thingie