AdSysCo: ICT voor Zorg en Welzijn


AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij ontwikkelen daartoe ICT-oplossingen die eenvoudig werken bevorderen, registratiedruk verminderen en informatie verbetert. 

RegiCare

RegiCare voor de Zorg

Wij verzorgen de automatisering van al de welzijnsdiensten, de informele inzet (vrijwilligers) en de dienstverlening voor burgers in de wijk (extramuraal).

Meer informatie

Om te zien wat RegiCare voor uw organisatie kan betekenen komen wij graag bij u langs!

Eerst organiseren, dan automatiseren

RegiCare is een oplossing waarvan de techniek een onderdeel is. Ons doel is de totale informatievoorziening rondom primaire processen te faciliteren. Dat begint bij het bepalen wat je wilt en welke informatie je nodig hebt om werkprocessen te sturen. Daarna bepaal je welke gegevens relevant zijn en die leggen we vast. Informatievoorziening is daarmee vooral organiseren en pas daarna automatiseren. Onze “fullservice” houdt ook in dat wij u helpen de informatievoorziening te organiseren en waar nodig te automatiseren met een op maat toegesneden inrichting van RegiCare.

Wij werken voor u

Onze invulling van “fullservice” is ook dat u zich bezig houdt met een juiste en volledige vastlegging van gegevens en wij doen de rest. En dat mag u letterlijk opvatten. Wij verzorgen de implementatie, training van uw medewerkers, bieden helpdesk ondersteuning voor als er iets mis gaat, wij zorgen dat de programmatuur up-to-date blijft en we bieden de technische infrastructuur waarop RegiCare draait. Zo kunt u zich concentreren op uw hoofdtaken. Die van ons is ervoor te zorgen dat u dat kunt doen.