Software voor de zorg en welzijn

"Een grammetje dienstverlening levert meer op dan een kilo dienstverlening"

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns – PietPraat – zaken binnen het sociaal domein. Voor de nieuwste PietPraat ging hij in gesprek met Marian Ruitenberg, directeur-bestuurder van Stichting De Vluchtheuvel over de inzet van preventie en registratie bij psychosociale hulpverlening.

“Een grammetje preventie levert meer op dan een kilo hulpverlening”

Vanuit deze slogan heeft Stichting de Vluchtheuvel veel aanbod rond preventie. Daarnaast biedt de organisatie professionele psychosociale hulp bij levensvragen en gezinssituaties, en dat vanuit een christelijke identiteit. De behoefte aan identiteitsgebonden hulp is duidelijk. Jaarlijks is De Vluchtheuvel voor enige duizenden mensen aan de slag met nu 55 professionals op 11 locaties van Zeeland tot in Overijssel.

Stichting De Vluchtheuvel

Financiering en tijdsregistratie

Marian Ruitenberg is directeur-bestuurder en zij vertelt trots over de bevlogenheid waarmee haar medewerkers die preventie en de psychosociale hulpverlening vorm en inhoud geven. “Er vroeg bij zijn en de mensen meenemen in gedeelde waarden zijn belangrijke ingrediënten in ons werk”, aldus Marian. Op enkele uitzonderingen na zijn gemeenten geen opdrachtgever of subsidiënt van De Vluchtheuvel. De financiering loopt grotendeels langs de as van de kerken en op individueel niveau. Geen lumpsum financiering, wel een eigen bijdrage van de cliënten waar dat mogelijk is.

Deze bijzondere financieringswijze had implicaties voor de tijdregistratie binnen het registratiesysteem RegiCare, zo weet Eelco Weerheim in detail te vertellen. Hij is teammanager en uitvoerend mediator en ook nauw betrokken bij RegiCare, dat De Vluchtheuvel sinds 2018 gebruikt. Er waren aanpassingen nodig, want de financieringsvorm paste niet één-twee-drie in RegiTijd, de module voor tijdsregistratie in RegiCare, en er moest een koppeling met het financiële systeem tot stand worden gebracht. De gevonden oplossing was het resultaat van een mooie dans tussen inhoudelijke wensen en technische mogelijkheden. Elkaar kennen, begrijpen en vertrouwen was de basis om de stap naar een nieuwe vorm van tijdsregistratie te maken. De grenzen van wat wenselijk en mogelijk was werden opgezocht, want zo gaat dat soms.

Samenwerken aan het klantportaal

Die nauwe samenwerking zet zich ook voort bij de implementatie van de nieuwste toepassingen van RegiCare. Om de toegankelijkheid van het cliëntdossier te verbeteren wordt binnenkort gestart met het digitale klantportaal van RegiCare. Hiermee kunnen cliënten eenvoudig online inzien wat er besproken is en welke afspraken zijn gemaakt. Ook kunnen in het klantportaal vragenlijsten worden aangeboden en ingevuld. Het klantportaal is een eenvoudige en veilige communicatieplek met cliënten. De introductie van dit digitale dossier heeft impact op de informatiestroom tussen cliënt en hulpverleners. De informatiestromen zijn in de verschillende fasen van dienstverlening goed inzichtelijk gemaakt en gestroomlijnd zodat het portaal geen zoekplaatje wordt. Hierbij trokken De Vluchtheuvel en AdSysCo als partners met elkaar op. De werkwijze die nu is gevonden, is het resultaat van oplossingsgericht en professioneel werken door beide partners. Om deze reden geeft Marian AdSysCo “een dikke vette 8”.

Dat cijfer willen wij (de samenwerking met) De Vluchtheuvel ook geven. Wij zetten ons hierbij graag in om hun dienstverlening zo goed mogelijk te ondersteunen. De Vluchtheuvel vraagt van AdSysCo meedenken en slimme oplossingen. Laat dat nu net onze slogan zijn.

RegiCare
onze slimme oplossingen

Ben jij ook benieuwd naar onze slimme oplossingen? Bekijk dan de mogelijkheden van RegiCare voor jouw organisatie.

Welzijn op Recept