Software voor de zorg en welzijn

Mobiele toepassingen van RegiCare helpen sociaal werkers enorm

Deze kop verscheen deze week op het online platform van Zorg+Welzijn. Duizenden professionals in het sociaal domein profiteren dagelijks van de nieuwe RegiCare-mogelijkheden. Ook buitenshuis. Ga je mee op pad met RegiCare?

Welzijn speelt zich vooral af in de wijk, in de buurt en bij mensen thuis. Dat is waar lief en leed wordt beleefd en waar welzijn wil zijn. Dat zijn de plekken waar vroegsignalering vaak aan de orde is en preventie start. Het zijn die signalen en situaties die je graag direct vastlegt of deelt met je collega’s. Het zijn de signalen waarmee je als sociaal werker aan de slag gaat en die de zichtbaarheid, slagkracht en preventieve inzet van het welzijnswerk bepalen.

Maar hoe doe je dat dan, praktisch gezien? Je laptop is te zwaar en onhandig voor onderweg en een schrijfblok is zo uit de tijd. Een tablet zou nog kunnen, maar liever gebruik je je smartphone. Die heb je altijd bij je. RegiCare, het registratiesysteem van AdSysCo, biedt nu uitkomst. Met de module RegiSignaal en andere handige mobiele functies heb je het IT-systeem van je werk altijd bij je. Even snel gegevens checken, aantekeningen maken of een collega inseinen is nu makkelijker dan ooit. Met RegiCare ben je buiten net zo digitaal verbonden als je collega’s binnen. Ben je bezig met een activiteit en wil je deelnemers snel even afvinken, dan kan dat nu ook met je telefoon. RegiCare biedt een makkelijk digitaal schrijfblok, volledig AVG-goedgekeurd, gewoon op je telefoon. Het zit allemaal in de verpakking van RegiCare, dé integrale registratie voor het sociaal domein.

Mobiele toepassingen van RegiCare

Een signaal is vaak het startpunt van het dienstverleningsproces. Vanuit het signaal maakt de sociaal werker een welzijnsarrangement voor de inwoner(s) met bijvoorbeeld een inschrijving op een activiteit of dienst, zorgen voor mobiliteit, een vrijwilliger koppelen of individuele ondersteuning opstarten. Voor het ambulante jongerenwerk en bewonersinitiatieven wordt het signaal vaak op groepsniveau vastgelegd. Al dan niet startend vanuit een individuele burger kan er binnen RegiCare een groep gekoppeld en beheerd worden vanaf het mobiele device. Hier kunnen de “snelle” contacten in de begeleiding worden vastgelegd in de casussen.

Voor het sociaal domein is RegiCare ideaal: één gebruiksvriendelijk systeem voor groepsactiviteiten, individuele ondersteuning en vrijwilligerswerk. Voor binnen en buiten. Iedereen werkt in hetzelfde systeem, op dezelfde manier en met dezelfde gegevens. Cruciaal binnen RegiCare is: eenmaal vastleggen en meervoudig gebruiken. Een persoon die vrijwilliger is én deelneemt aan activiteiten én een individueel traject doorloopt staat slechts eenmaal in de database.

RegiCare bij Welzijn Waard

Duizenden professionals in het sociaal domein profiteren dagelijks van de nieuwe RegiCare-mogelijkheden om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren, de registratiedruk te verminderen en de impact van het werk meer inzichtelijk te maken. Ook buitenshuis. Steeds meer onderdelen van RegiCare zijn mobiel benaderbaar.

Wil je meer weten over RegiCare, bezoek dan één van onze online demonstraties bij Welzijn Waard. Hier vind je meer informatie daarover.

Voor meer informatie over RegiSignaal, RegiCare en AdSysCo kan je contact opnemen met:


AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in het sociaal domein met doordachte ICT-oplossingen om hun werk te kunnen realiseren. Deze oplossingen zijn gebaseerd op één standaard softwarepakket, RegiCare, en zijn onderverdeeld naar verschillende organisaties en onderwerpen.

Mobiel op pad met de mobiele toepassingen van RegiCare

Dit nieuwsbericht is eerder verschenen
in Zorg+Welzijn. Bekijk het originele artikel
en lees verder.  

Welzijn op Recept