Software voor de zorg en welzijn

Positieve Gezondheid sterk verankerd in RegiCare

Als partner van Positieve Gezondheid heeft AdSysCo het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid opgenomen in RegiCare. Dankzij de koppeling tussen RegiCare en Positieve Gezondheid kunnen de gesprekstools van Positieve Gezondheid nóg beter gebruikt worden.

Positieve Gezondheid wordt steeds vaker én met succes als gesprekstool gebruikt in het sociaal domein. Eén van de gevolgen van het gebruik van dit online-instrument is dat er meer informatie vastgelegd moet worden. RegiCare is het integrale informatiesysteem dat door veel welzijns-, zorgorganisaties en bibliotheken wordt gebruikt. RegiCare ordent alle gegevens rondom een persoon en stelt deze vervolgens AVG-proof beschikbaar aan alle betrokkenen. Dankzij de koppeling tussen RegiCare en Positieve Gezondheid wordt de informatie van Positieve Gezondheid beter vastgelegd. AdSysCo helpt eveneens met de implementatie van Positieve Gezondheid in RegiCare zodat de dienstverlening aan inwoners van A tot Z van hoge kwaliteit is. 

Met de nieuwe koppeling kunnen inwoners direct vanuit hun welzijnsportaal de verschillende vragenlijsten van Positieve Gezondheid invullen, de antwoorden overzichtelijk bewaren en gebruiken in gesprekken met hun welzijnsorganisatie. Inwoners kunnen de vragenlijsten desgewenst anoniem invullen. Als iemand in gesprek wil met een professional kan hij zich bekendmaken via het welzijnsportaal. De professional krijgt dan via RegiCare een signaal dat iemand een gesprek wenst en kan daarop direct online reageren. De ingevulde vragenlijsten van Positieve Gezondheid zijn dan ook voor de professional toegankelijk. Het gespreksverslag wordt uiteraard vastgelegd en is door de inwoner in het portaal in te zien. 

Positieve Gezondheid in het Innovatiepakket

Positieve Gezondheid is één van de vormen van online dienstverlening die in RegiCare beschikbaar zijn. Naast Positieve Gezondheid zijn diverse andere online-oplossingen aan RegiCare gekoppeld. Met deze oplossingen krijgen zorg- en welzijnsorganisaties concrete gereedschappen om hun preventieve dienstverlening verder vorm te geven. Benieuwd naar de toepassing van deze online oplossingen? Geef je dan op voor de digitale rondleiding

AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in het sociaal domein in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Samen met onze partners maken wij slimme IT-oplossingen die het werk van professionals en vrijwilligers makkelijker maken en de impact daarvan zichtbaar.  

Positieve Gezondheid
binnen jouw organisatie

Benieuwd naar de mogelijkheden van Positieve Gezondheid binnen jullie organisatie? Wij komen graag vrijblijvend langs. 

RegiCare