Software voor de zorg en welzijn

RegiCare nu ook voor bibliotheken

Het registratiesysteem RegiCare van AdSysCo is nu ook beschikbaar voor bibliotheken ter ondersteuning van alle educatieve en sociale activiteiten.

RegiCare voor bibliotheken

Het registratiesysteem RegiCare van AdSysCo is nu ook beschikbaar voor bibliotheken ter ondersteuning van alle educatieve en sociale activiteiten. Deze activiteiten zijn goed vergelijkbaar met die van welzijnsorganisaties, waarvoor AdSysCo met RegiCare een standaardoplossing biedt.

AdSysCo is een ICT-dienstverlener in het sociaal domein. Wij kennen de inhoud van het werk en de techniek als onze broekzak en innoveren doorlopend op beide terreinen. Zo ondersteunen wij de inspanningen van professionals en vrijwilligers voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen en waar mensen hun leven weer in eigen hand kunnen nemen.

Bibliotheken RegiCare AdSysCo

Bibliotheken hebben sinds enkele jaren de wettelijke taak om naast de uitleen van boeken ook diensten aan te bieden ter versterking van de samenleving. Het gaat hier om een breed pallet van taallessen, workshops, exposities en cursussen, waarbij ook een beroep gedaan wordt op vrijwilligers. 

De verbreding van het bibliotheekportfolio betekent een uitbreiding van werkprocessen en daaraan gerelateerde informatievoorziening. Bibliotheken zullen die slag op een verantwoorde wijze willen maken en kunnen gebruik maken van een standaardoplossing die bij welzijn inmiddels uitvoerig is beproefd en 1-op-1 passen op de behoeften van bibliotheken.

De eerste pilots met de toepassing van RegiCare in bibliotheken verlopen voortvarend. Alle activiteiten en bijbehorende rapportages worden goed ondersteund, vooral nu in één systeem het volledige beheer plaatsvindt.

Voor nadere informatie bezoek