Software voor de zorg en welzijn

Het Innovatiepakket

Het Innovatiepakket bestaat uit online oplossingen die aan RegiCare zijn gekoppeld. Met deze oplossingen krijgen zorg- en welzijnsorganisaties concrete gereedschappen om hun preventieve dienstverlening verder vorm te geven.

Het Innovatiepakket uitgepakt

De preventieve taken in het sociaal domein wordt steeds belangrijker. Daarom zijn nieuwe oplossingen nodig om meer verschillende doelgroepen te bereiken. De kopgroep BEB, bestaande uit vooruitstrevende welzijnsorganisaties, werkt samen met AdSysCo om deze online toepassingen versneld en betaalbaar te ontwikkelen. Op deze manier geeft de kopgroep de ontwikkeling van Blended dienstverlening, Effectmeting en Benchmark een boost! Het Innovatiepakket is het eerste resultaat van deze kopgroep. De online oplossingen in het Innovatiepakket zijn ontwikkeld in samenwerking met partners van AdSysCo:

➤ Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies die in een spinnenweb gevisualiseerd worden. Deze dimensies kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met betrokkenen. De online  instrumenten van Positieve Gezondheid zijn opgenomen in het Innovatiepakket.

➤ Effectenmonitor

De Effectenmonitor maakt zorg en welzijn meetbaar door alledaagse onderwerpen inzichtelijk te maken. Met het Innovatiepakket kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van de online instrumenten van de Effectenmonitor.

➤ Learning Stone

Onbeperkt gebruik van www.mijnwelzijn-leren.nl, een online leer- en ontwikkelomgeving voor welzijn, leren & samenwerken. Mijn Welzijn Leren is ondergebracht in de tool LearningStone. LearningStone is een veilige online omgeving om training en coaching te ondersteunen.

Een klantreis door het Innovatiepakket

Om het Innovatiepakket goed te gebruiken zijn op verschillende thema’s klantreizen ontwikkeld. Klantreizen zijn te zien als een spoorboekje van probleemherkenning naar oplossing. Het leidt de gebruiker op een eenvoudige en overzichtelijke wijze door de onderscheidene stadia van probleem naar oplossing, waarbij per stadium methoden worden aangereikt. 

Bent u benieuwd naar deze klantreizen? Bekijk dan hier de reis van Rachida en volg haar ervaring met de oplossingen uit het Innovatiepakket. Of ga zelf mee op reis en volg de rondleiding door Welzijn Waard. Tijdens deze rondleiding wordt u meegenomen in de wijze waarop Welzijn Waard de online oplossingen uit het Innovatiepakket geïmplementeerd heeft. Welzijn Waard is een fictieve welzijnsorganisatie die ontwikkeld is door AdSysCo. Geef je hier op voor een van de komende rondleidingen.

Het Innovatiepakket
innovatie in het sociaal domein

Wilt u meer weten over de inhoud
van het Innovatiepakket?
Neem dan contact op met sales@adsysco.nl

Welzijn op Recept