Software voor de zorg en welzijn

Onze oplossingen
voor blended dienstverlening

Het Innovatiepakket bestaat uit online oplossingen die aan het registratiesysteem RegiCare zijn gekoppeld. Met deze oplossingen krijgt het sociaal domein concrete gereedschappen om hun blended dienstverlening verder vorm te geven.

Het Innovatiepakket uitgepakt

Blended dienstverlening wint snel terrein in het sociaal domein. Steeds meer mensen zijn digitaal vaardig, hebben minder tijd en mogelijkheden om op bezoek te gaan of wensen een 24/7 bereikbaarheid. Daarom zijn nieuwe ICT-oplossingen nodig om deze doelgroep te bereiken. 

AdSysCo werkt samen met diverse vooruitstrevende welzijnsorganisaties om deze online toepassingen versneld en betaalbaar te ontwikkelen. Het Innovatiepakket is het eerste resultaat van deze samenwerking. Het Innovatiepakket is aan het registratiesysteem RegiCare gekoppeld en bestaat uit een selectie online oplossingen:

➤ Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies die in een spinnenweb gevisualiseerd worden. Deze dimensies kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met betrokkenen. De online  instrumenten van Positieve Gezondheid zijn opgenomen in het Innovatiepakket.

➤ Effectenmonitor

De Effectenmonitor maakt zorg en welzijn meetbaar door alledaagse onderwerpen inzichtelijk te maken. Met het Innovatiepakket kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van de online instrumenten van de Effectenmonitor.

➤ Learning Stone

Onbeperkt gebruik van www.mijnwelzijn-leren.nl, een online leer- en ontwikkelomgeving voor welzijn, leren & samenwerken. Mijn Welzijn Leren is ondergebracht in de tool LearningStone. LearningStone is een veilige online omgeving om training en coaching te ondersteunen.

Een klantreis door het Innovatiepakket

Om het Innovatiepakket goed te gebruiken zijn op verschillende thema’s klantreizen ontwikkeld. Klantreizen zijn te zien als een spoorboekje van probleemherkenning naar oplossing. Het leidt de gebruiker op een eenvoudige en overzichtelijke wijze door de onderscheidene stadia van probleem naar oplossing, waarbij per stadium methoden worden aangereikt. 

Bent u benieuwd naar deze klantreizen? Bekijk dan hier de reis van Rachida en volg haar ervaring met de oplossingen uit het Innovatiepakket. Of ga zelf mee op reis en volg de rondleiding door Welzijn Waard. Tijdens deze rondleiding wordt u meegenomen in de wijze waarop Welzijn Waard de online oplossingen uit het Innovatiepakket geïmplementeerd heeft. Welzijn Waard is een fictieve welzijnsorganisatie die ontwikkeld is door AdSysCo. Geef je hier op voor een van de komende rondleidingen.

Het Innovatiepakket
innovatie in het sociaal domein

Wilt u meer weten over de inhoud
van het Innovatiepakket?
Neem contact op met sales@adsysco.nl

Welzijn op Recept