Software voor de zorg en welzijn

Nieuwsbrief AdSysCo juni 2022

Hierbij presenteren wij de digitale nieuwsbrief van AdSysCo. Lees meer over de nieuwste ontwikkelingen van AdSysCo binnen het sociaal domein.

Ontwikkelingen en mijlpalen

AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in het sociaal domein in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Onze slimme ICT-oplossingen maken het dagelijks werk in deze sector eenvoudiger en verminderen de registratiedruk.

AdSysCo is de afgelopen maanden druk bezig geweest met nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie en het sociaal domein. Een belangrijke stap is de komst van de mobiele versie van RegiCare: RegiMobiel. Daarnaast staan we graag stil bij de nieuwe koppelingen tussen RegiCare en AFAS, de mogelijkheden van onze online klantportalen en de aankomende Relatiedag.  

Ben je benieuwd naar een specifiek onderwerp? In het menu hieronder kan je direct doorklikken

Inhoud nieuwsbrief

Altijd RegiCare op zak met RegiMobiel

RegiMobiel is de mobiele versie van RegiCare. Voor op je tablet of smartphone, zodat je altijd bij de gegevens kunt, waar je ook bent en op elk moment. 

Waarom RegiMobiel?

Veel welzijnswerk vindt plaats in de wijk en bij mensen thuis, dus niet op kantoor, terwijl je dan wel over de juiste informatie wilt beschikken en jouw notities direct in RegiCare wilt plaatsen. Dan wil je RegiCare op je telefoon of tablet hebben en daarom is er RegiMobiel. Uiteraard rekening houdend met de kleinere schermen en andere navigatiemethoden. Responsive dus, met een eigen “look&feel” die in de komende maanden ook in de gewone RegiCare-schermen zichtbaar zal worden.

RegiMobiel is deels beschikbaar en deels in ontwikkeling. We starten met het signaleren en ambulant werken, de rest volgt daarna.

Op reis door het Spoorwegmuseum

De AdSysCo-relatiedag in april was een succes! De aanwezigen hebben de dag ervaren als een mooie belevenis die ook nog eens informatief was op het onderwerp blended dienstverlening. En dat in een bijzondere omgeving, het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Dit is voor ons aanleiding om de dag te herhalen! Op 22 november 2022 gaan we opnieuw op reis naar het Spoorwegmuseum zodat degenen die er in april niet bij konden zijn gelegenheid hebben dezelfde reis te maken langs praktische online oplossingen voor het welzijnswerk. Een reis die mede wordt verzorgd door onze partners met wie wij het blended werken vorm en inhoud geven. We presenteren u dan ook de klantreizen die ontwikkeld zijn, bedoeld om inwoners handvatten te bieden bij diverse onderwerpen. Deze partners zijn Games4HealthEffectenmonitor en Alles is Gezondheid/Positieve GezondheidHier is al van alles te lezen over het programma van de dag.

Geïnteresseerd? Noteer 22 november alvast in je agenda en geef je hier op als deelnemer.

Relatiedag AdSysCo

Gepersonaliseerde digitale verbinding via eigen klantportaal

Het fenomeen van het eigen klantportaal is niet meer weg te denken uit de samenleving. Voor elke bestelling bij een webshop, bankzaken, contacten met overheden, zorgorganisaties, huisarts en noem maar op gebruikt jong en oud een eigen klantportaal. De reden daarvan is dat alle communicatie tussen klant en aanbieder gepersonaliseerd wordt en op één plek staat. Goed vindbaar en snel.

De opkomst van klantportalen is de laatste vijf tot zeven jaar snel gegaan. Tot nu toe is het portaal één van de communicatiekanalen tussen klant en aanbieder naast de brief, telefoon en e-mail. Maar je kunt de klok erop gelijk zetten dat het portaal het belangrijkste communicatiekanaal gaat worden. Zo verdwijnt volgend jaar de aloude acceptgirokaart definitief van het toneel en moeten betaling online gebeuren.

Klantportalen binnen het sociaal domein

Ook onze afnemers kunnen het RegiCare-portaal gebruiken als communicatiemiddel met hun klanten. In eerste instantie wellicht als extra kanaal naast de brief, telefoon en e-mail, maar na verloop van tijd als hoofdkanaal. Het direct op RegiCare aangesloten-kanaal werkt snel, voorkomt dubbel werk, is goedkoop en 100% AVG-proof. Niet onbelangrijk is dat de klant in het portaal zelf registreert waardoor de organisatie deze informatie niet zelf hoeft vast te leggen. Volg hiervoor ook onze ontwikkelingen op het gebied van blended dienstverlening in co-creatie met de kopgroep BEB (Blended dienstverlening – Effectmeting – Benchmarks).

In het RegiCare-portaal kunnen klanten geïnformeerd worden over activiteiten die hen interesseren, zich daarvoor inschrijven, hun dossier inzien, afspraken maken met sociaal werkers, vragenlijsten en intakeformulieren invullen en hun eigen gegevens beheren. Dit scheelt veel registratiewerk aan de kant van de organisatie en de klant heeft alle gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Voor een indruk van het RegiCare-klantportaal kun je kijken op welzijnwaard.nl.

Koppelingen RegiCare en AFAS samen met AIMS

De automatische koppelingen van RegiCare naar andere systemen zijn bedoeld om dubbel administratief werk te elimineren. Wat in het ene systeem al wordt vastgelegd hoeft in het andere systeem niet opnieuw vastgelegd te worden. Dat is het idee. RegiCare koppelt naar de website, de kantoorautomatisering, de financiële en de personeelsregistraties. Om die koppelingen en de daarmee gepaard gaande tijdwinst te realiseren moet gewerkt worden met standaard-inrichtingen aan beide kanten, net als een stekker en een stopcontact thuis.

Veel van onze afnemers gebruiken AFAS voor de financiële en personeelsadministratie. De koppelingen tussen RegiCare en AFAS zijn daarom voor veel organisaties van belang. In goede samenwerking met AIMS, AFAS-dienstverlener uit Haarlem, zijn deze koppelingen recent uitgebreid, verbeterd en gestandaardiseerd.

De vernieuwde koppelingen zorgen ervoor dat eenmaal vastgelegde gegevens nog beter in andere systemen worden gebruikt, waardoor foutkansen worden verkleind en tijdwinst wordt geboekt.

Wilt u meer informatie? Lees dan het online artikel over de vernieuwde koppelingen.