Relatiedag - adsysco.nl

Relatiedag AdSysCo & Pro-Feel
13 april 2021

Tijdens de online Relatiedag van AdSysCo gaan we de open grenzen tussen welzijn en zorg verkennen. Kom op 13 april samen met ons bruggen bouwen in het sociaal domein.

Open grenzen tussen welzijn en zorg

Dat gezondheid een breder perspectief kent dan enkel de medische gezondheid, is het centrale uitgangspunt van Positieve Gezondheid. Het legt duidelijk een connectie tussen de medische wereld en het welbevinden in termen van ervaren zelfredzaamheid en sociale cohesie, beide onderwerpen die volledig in het welzijnsdomein liggen. Welzijn en zorg verhouden zich dus als buurlanden: ze grenzen direct aan elkaar, hebben vele verbindingswegen, zijn op elkaar aangewezen en gebaat bij open grenzen. Deze open grenzen tussen welzijn en zorg worden tijdens de online Relatiedag van AdSysCo verder verkend. 

De grensoverschrijdende samenwerking tussen welzijn en zorg speelt steeds vaker een centrale rol in interventies. Interventies op het niveau van welzijn kunnen dure medische zorg voorkomen, mits goed doordacht en professioneel georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is Welzijn op Recept waarbij de huisarts een patiënt doorverwijst naar welzijn in plaats van naar de fysiotherapeut, diëtist of apotheek. De druk op de zorg kan dus worden verlicht met een goed doordacht welzijnsarrangement.

Hoe faciliteer je open grenzen?

Open grenzen tussen welzijn en zorg vereisen een geoliede informatie-uitwisseling. Concreet betekent dit dat cliëntinformatie direct uitgewisseld kan worden tussen welzijn en zorg. RegiCare ondersteunt dit uitgangspunt: alle cliëntgegevens staan op een centraal punt opgeslagen en zijn met toestemming van de cliënt toegankelijk voor zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en/of mantelzorgers. Doordat alle informatie bij elkaar staat, zijn impactmetingen ook goed mogelijk.

De open grenzen zullen naar verwachting een grote extra toeloop van zorgcliënten naar welzijn veroorzaken. Welzijn zal haar capaciteit dus moeten opschalen. Maar hoe doe je dat met beperkte mogelijkheden om in personeel uit te breiden? Bezuinigingen zijn immers overal aan de orde. Technologie kan helpen bij de vereiste capaciteitsvergroting door toepassing van blended dienstverlening. De klantreizen zijn hiervan een voorbeeld, waarbij mensen een mix van online en offline oplossingen krijgen aangeboden.

Grenzen verkennen tijdens de Relatiedag

Tijdens de online Relatiedag van AdSysCo op 13 april verkent onze dagvoorzitter Piet-Hein Peeters met deskundigen de bruggen tussen welzijn en zorg en nemen we je mee in de wijze waarop RegiCare hierin ondersteunt. 

In de aanloop naar de Relatiedag verkennen wij wekelijks een nieuw onderwerp dat tijdens de online-middag aan bod komt. Lees de inspirerende verkenningen over Positieve Gezondheid, de EffectenMonitor en zorg en welzijn in de praktijk op de website van AdSysCo.

Sprekers

Programma

13:00

Opening
Door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters en Piet de Groot

13:05

Open grenzen tussen welzijn en zorg 
In gesprek met Angelique Schuitemaker en Sjef van der Klein

13:45

Pauze

13:50

Capaciteitsvergroting door blended dienstverlening en effectmeting
In gesprek met Rob Hartings, Eelco de Winter en Sjef van der Klein 

14:50

Pauze

15:00

Wat is Welzijn Waard? 
In gesprek met Piet de Groot, Rob Hartings en Angelique Schuitemaker

15:40

Afsluiting
Door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters en Piet de Groot

15:45

Einde programma

Verken de grenzen tussen welzijn en zorg

try demo thingie