Positieve Gezondheid in RegiCare - adsysco.nl
Positieve Gezondheid in RegiCare

23 maart 2021

Positieve Gezondheid vormt een brug tussen welzijn en zorg

Het concept Positieve Gezondheid vormt één van de bruggen tussen zorg en welzijn. Positieve Gezondheid kijkt naar de bredere context van gezondheid, waarbij een betekenisvol leven voorop staat. Vanuit dit startpunt kun je kijken waar een steuntje in de rug gewenst en mogelijk is. Dan kan het gaan om het verbeteren van lichaamsfuncties, maar ook zaken als zingeving, meedoen en het dagelijks functioneren. Zo kan werken met Positieve Gezondheid een start zijn van duurzaam herstel voor mensen die ziek zijn en voor een veerkrachtig leven.

Net als bij Welzijn op Recept hebben sommige gezondheidsklachten oorzaken waarvoor geen pillen zijn bedacht, of waarbij meer nodig is dan een medicijn. Beter in je vel zitten en zelf de regie houden over je eigen leven vergroot de weerbaarheid van mensen en daarmee hun veerkracht. Een persoonlijk welzijnsarrangement kan daarvoor een oplossing zijn.

Positieve Gezondheid kijkt anders naar gezondheid. Het beroep op de veelal dure zorg kan worden verminderd door goed te luisteren naar de patiënt en een ander gesprek te voeren. Vragen als ‘is er iets dat je zou willen veranderen?’ ‘Wat is voor jou belangrijk als het om je gezondheid gaat en wat kan een eerste stap zijn?’, leiden tot andersoortige gesprekken, waardoor niet de klacht, maar de mens centraal komt te staan. Bovendien kun je met meer context beter doorverwijzen. Welzijnscoaches kunnen dan bijvoorbeeld ondersteunen. De ervaringen bij Welzijn op Recept over de effectiviteit hiervan zijn hoopvol. Momenteel wordt in verschillende gemeenten geëxperimenteerd met het koppelen van outcome-indicatoren voor welzijn aan Positieve Gezondheid. Daarmee krijgt deze brug tussen zorg en welzijn ook een financiële legitimatie.

Adoptie van Positieve Gezondheid als leidend organisatieprincipe is de transformatie van brandjes blussen naar brandjes voorkomen, door mensen zelf de regie te laten nemen. Het vergt een ander aanbod van diensten, andere werkwijzen, anders toegeruste professionals, een ander HRM-beleid, een andere communicatie, maar ook andere afspraken met gemeenten, die veelal opdrachtgever zijn. En er is een andere informatiebehoefte.

Positieve Gezondheid en RegiCare

Positieve Gezondheid is opgebouwd rondom het zogenaamde spinnenweb waardoor het welbevinden en welzijn van mensen handen en voeten krijgt. Het spinnenweb is de uitkomst van een vragenlijst die helpt een beeld te vormen hoe iemand zijn gezondheid ervaart. De uitkomsten ervan zijn aanknopingspunten voor een gesprek. Een eenvoudige beschikbaarheid van dit spinnenweb voor inwoners en professionals ondersteunt Positieve Gezondheid als werkmethode. Om deze reden wordt het in RegiCare mogelijk die vragenlijsten aan te roepen en het resultaat, het spinnenweb, op te slaan in het dossier van de klant.

Relatiedag op 13 april 2021

Positieve Gezondheid is één van onderwerpen tijdens de online-relatiedag van AdSysCo op 13 april 2021. Piet-Hein Peeters spreekt dan met Angelique Schuitemaker van het IPH over Positieve Gezondheid om dure zorg om te zetten naar persoonlijke welzijnsarrangementen en de positieve gevolgen daarvan. Ook laten we zien hoe in RegiCare de Positieve Gezondheid wordt ondersteund.

Hier kunt u zich opgeven voor de relatiedag. U bent van harte welkom.